Ankieta zawiera wiele pytań skierowanych do m. in. do obywateli, firm, organizacji branżowych czy pozarządowych - informuje FAMMU/FAPA.

Kilka z nich dotyczy kwestii niezwykle ważnych relacji pomiędzy produktami ekologicznymi a GMO. Obecnie żywność ekologiczna podlega takim samym zasadom jak konwencjonalna, gdzie zawartość do 0,9 proc. GMO jest dopuszczalna tzn. nie wymaga oznakowania na etykiecie produktu. Ankietowani mogą opowiedzieć się za zaostrzeniem przepisów.

Wyniki konsultacji posłużą do przeglądu polityki w zakresie przepisów prawnych i planu działania dotyczących rolnictwa ekologicznego. Prawdopodobnie KE zaprezentuje propozycje zmian pod koniec 2013 roku. Internetowe konsultacje potrwają do 10 kwietnia br. Przed decyzją Komisji o internetowej ankiecie europejski odział ruchu rolnictwa ekologicznego IFOAM wezwał ją do opóźnienia zmian systemu kontroli produkcji ekologicznej, które powinny najpierw podlegać konsultacjom.

Produkcja ekologiczna w Unii rośnie systematycznie od lat osiemdziesiątych, a roczne przyrosty w ostatnich dwóch dekadach to około 10 proc. Wartość sektora ekologicznego w UE to około 20 mld euro, co stanowi 1,5 proc. udział rynku żywnościowego.