Jak poinformowała podczas obrad sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi radca generalny w MRiRW Zofia Krzyżanowska, na forum unijnym pojawił się nowy wniosek dotyczący znakowania produktów ekologicznych.

- Komisja chce przede wszystkim uporządkować podejście do produktów ekologicznych, uniknąć zakłóceń administracyjnych oraz doprowadzić do większej czytelności i przejrzystości etykietowania, żeby konsumenci mieli większą wiedzę i lepszy dostęp do informacji – poinformowała radca. - Jednocześnie zamiarem Komisji jest uproszczenie procedur administracyjnych w sektorze produkcji ekologicznej, które nadal są dość skomplikowane.

Nie należy jednak spodziewać się szybkich zmian:

- Praca nad projektem rozporządzenia będzie trwała głównie za następnej, włoskiej prezydencji – zapowiedziała Krzyżanowska. - Wniosek, dotyczący rozporządzenia, przedstawiono po to, żeby można było rozpocząć prace w grupach i przygotować nowe podstawy prawne do znakowania produktów ekologicznych. Komisja wskazuje, że rolnictwo ekologiczne nie jest już sektorem niszowym i obejmuje coraz więcej produktów oferowanych konsumentom.