Takie są najważniejsze zmiany, jakie wprowadza nowelizacja ustawy o produktach pochodzenia zwierzęcego. W nowelizowanej ustawie zostają również uregulowane zasady nadawania zakładom uprawnień do produkcji wyrobów ze zwierząt na rynki trzecie, czyli do krajów spoza Unii Europejskiej.(…)

Znowelizowane przepisy są odpowiedzią na oczekiwania rolników – uważa Wojciech Wojtyra, dyrektor Departamentu Bezpieczeństwa Żywności i Weterynarii w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Źródło: Rzeczpospolita