PARTNERZY PORTALU
 • partner portalu farmer.pl
 • partner portalu farmer.pl

„Ekstensywne użytkowanie łąk i pastwisk” z PROW już od 2022 roku - za 838 zł/ha

„Ekstensywne użytkowanie łąk i pastwisk” z PROW już od 2022 roku - za 838 zł/ha Celem nowego pakietu PROW jest promowanie ekstensywnego użytkowania łąk i pastwisk; fot. Pezibear z Pixabay

Autor:

Dodano:

Tagi:

Będzie nowy pakiet 8. Działania rolnośrodowiskowo-klimatycznego PROW 2014- 2020 – wynika z uchwały Komitetu Monitorującego Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z dnia 16 lutego 2021 roku.W działaniu M10 „Działanie rolno-środowiskowo-klimatyczne”, w poddziałaniu 10.1 „Płatności w ramach zobowiązań rolno-środowiskowo-klimatycznych” zaproponowano uruchomienie od 2022 r. nowego Pakietu 8. Ekstensywne użytkowanie łąk i pastwisk.

Celem jest promowanie ekstensywnego użytkowania łąk i pastwisk – trwałych użytków zielonych (TUZ), z uwzględnieniem: ograniczenia nawożenia, zmniejszenia ilości pokosów i opóźnienia ich terminów oraz ograniczenia intensywności wypasu, co ma sprzyjać przede wszystkim zachowaniu bioróżnorodności i ochronie wód.

Zobowiązania w ramach pakietu mogą być realizowane na trwałych użytkach zielonych położonych poza obszarami Natura 2000.

Płatności w ramach pakietu są przyznawane beneficjentom, którzy dobrowolnie przyjmują na siebie 1-roczne zobowiązanie rolno-środowiskowo-klimatyczne w zakresie tego pakietu. Płatność w całości lub w części rekompensuje utracony dochód i dodatkowo poniesione koszty. Płatność przyznawana jest do trwałych użytków zielonych.

Płatność w ramach tego pakietu przyznawana jest beneficjentowi, jeżeli:

- posiada gospodarstwo rolne położone na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, o powierzchni użytków rolnych nie mniejszej niż 1 ha;

- w gospodarstwie są utrzymywane zwierzęta trawożerne.

Stawka płatności to 838 zł/ha.

Płatność rolno-środowiskowo-klimatyczna ma być przyznawana degresywnie - w wysokości:

- 100% stawki podstawowej – za powierzchnię od 0,10 ha do 50 ha;

- 75% stawki podstawowej – za powierzchnię powyżej 50 ha do 100 ha;

- 60% stawki podstawowej – za powierzchnię powyżej 100 ha.

Wymogi, jakie muszą zostać spełnione w ramach Pakietu 8. Ekstensywne użytkowanie łąk i pastwisk:

1. Obowiązek posiadania planu działalności rolnośrodowiskowej;

2. Obowiązek zachowania wszystkich trwałych użytków zielonych i elementów krajobrazu nieużytkowanych rolniczo stanowiących ostoje przyrody;

3. Na obszarze objętym Pakietem 8. zakazuje się:

a) stosowania komunalnych osadów ściekowych,

b) przeorywania

c) włókowania i bronowania w okresie od dnia:

- 1 kwietnia do dnia 1 września na obszarach nizinnych (poniżej 300 m n.p.m.),

- 15 kwietnia do dnia 1 września na obszarach wyżynnych i górskich (powyżej 300 m n.p.m.),

d) stosowania środków ochrony roślin, z wyjątkiem selektywnego i miejscowego niszczenia uciążliwych gatunków inwazyjnych z zastosowaniem odpowiedniego sprzętu (np. mazaczy herbicydowych),

e) tworzenia nowych, rozbudowy i odtwarzania istniejących urządzeń melioracji wodnych, z wyjątkiem przypadków dotyczących dostosowania tych urządzeń do potrzeb związanych z utrzymaniem lub poprawą wartości przyrodniczej trwałego użytku zielonego, jeżeli takie działania zostaną dopuszczone przez doradcę rolnośrodowiskowego,

f) składowania biomasy wśród kęp drzew i zarośli, w rowach, jarach i innych obniżeniach terenu (położonych na działkach zadeklarowanych we wniosku o przyznanie płatności rolno-środowiskowo-klimatycznej),

4. Dopuszczalne jest ograniczone nawożenie do 60 kg N/ha, rok, z wyłączeniem obszarów nawożonych przez namuły rzeczne;

5. Wymogi obowiązkowe przy użytkowaniu kośnym:

a) częstotliwość koszenia: dwa pokosy w roku,

b) koszenie w terminie określonym przez doradcę rolnośrodowiskowego, przy czym termin ten rozpoczyna się nie wcześniej niż w dniu 1 czerwca i kończy się nie później niż w dniu 30 września,

c) zebranie i usunięcie skoszonej biomasy (w tym zakaz pozostawiania rozdrobnionej biomasy); w terminie do 2 tygodni po pokosie biomasa powinna zostać usunięta z działki rolnej lub ułożona w pryzmy, w tym pryzmy balotowe, stogi lub brogi; w przypadku ułożenia biomasy w pryzmy, w tym pryzmy balotowe, stogi lub brogi, powinna ona zostać usunięta z działki rolnej nie później niż do dnia 1 marca kolejnego roku,

d) pozostawienie nieskoszonego fragmentu działki rolnej o powierzchni wynoszącej 5–10% powierzchni tej działki; w obydwu stosowanych pokosach należy pozostawić te same fragmenty działki rolnej nieskoszone; dopuszcza się niepozostawianie fragmentów nieskoszonych w przypadku działek rolnych nieprzekraczających powierzchni 1 ha;

6. Wymogi obowiązkowe przy użytkowaniu kośno-pastwiskowym:

a) częstotliwość koszenia: jeden pokos w roku,

b) koszenie w terminie określonym przez doradcę rolnośrodowiskowego, przy czym termin ten rozpoczyna się nie wcześniej niż w dniu 1 czerwca i kończy się nie później niż w dniu 30 września,

c) zebranie i usunięcie skoszonej biomasy (w tym zakaz pozostawiania rozdrobnionej biomasy); w terminie do 2 tygodni po pokosie biomasa powinna zostać usunięta z działki rolnej lub ułożona w pryzmy, w tym pryzmy balotowe, stogi lub brogi; w przypadku ułożenia biomasy w pryzmy, w tym pryzmy balotowe, stogi lub brogi, powinna ona zostać usunięta z działki rolnej nie później niż do dnia 1 marca kolejnego roku,

d) pozostawienie nieskoszonego fragmentu działki rolnej o powierzchni wynoszącej 5–10% powierzchni tej działki; dopuszcza się niepozostawianie fragmentów nieskoszonych w przypadku działek rolnych nieprzekraczających powierzchni 1 ha,

e) wypas w terminie określonym przez doradcę rolnośrodowiskowego, przy czym termin ten rozpoczyna się nie wcześniej niż w dniu 1 maja i kończy się nie później niż w dniu 15 października na obszarach do 300 m n.p.m. lub rozpoczyna się nie wcześniej niż w dniu 20 maja i kończy się nie później niż w dniu 1 października na obszarach powyżej 300 m n.p.m., przy obsadzie zwierząt wynoszącej od 0,3 DJP/ha do 1,5 DJP/ha gruntów objętych wsparciem w ramach pakietu;;

7. Wymogi obowiązkowe przy użytkowaniu pastwiskowym:

a) wypas przy minimalnej obsadzie zwierząt wynoszącej od 0,5 DJP/ha do 2 DJP/ha gruntów objętych wsparciem w ramach pakietu,

b) wypas w terminie określonym przez doradcę rolnośrodowiskowego, przy czym termin ten rozpoczyna się nie wcześniej niż w dniu 1 maja i kończy się nie później niż w dniu 15 października na obszarach do 300 m n.p.m. lub rozpoczyna się nie wcześniej niż w dniu 20 maja i kończy się nie później niż w dniu 1 października na obszarach powyżej 300 m n.p.m.,

c) w przypadku niedojadów: wykaszanie niedojadów raz w roku, w terminie określonym przez doradcę rolnośrodowiskowego, przy czym termin ten kończy się nie później niż w dniu 31 października, oraz zebranie i usunięcie skoszonej biomasy (w tym zakaz pozostawiania rozdrobnionej biomasy); w terminie do 2 tygodni po pokosie biomasa powinna zostać usunięta z działki rolnej lub ułożona w pryzmy, w tym pryzmy balotowe, stogi lub brogi; w przypadku ułożenia biomasy w pryzmy, w tym pryzmy balotowe, stogi lub brogi, powinna ona zostać usunięta z działki rolnej nie później niż do dnia 1 marca kolejnego roku.

Czytaj też:

"Retencjonowanie wody" z PROW za 260 zł/haPodobał się artykuł? Podziel się!
×

WSZYSTKIE KOMENTARZE (23)

 • Makary 2021-03-13 14:54:12
  Łąki ekstensywne koszone 2 razy do roku? Czy ktoś kto opracował założenia tego programu wie co to są łąki ekstensywne? Mam spore wątpliwości co do kwalifikacji tej osoby.
 • rolnik przyszłości 2021-03-11 17:13:46
  No cóż kolejny program dla nierobów. Sam dzierżawiłem łaki właściciel brał dopłaty i onw (1260zł) i od demnie 200 zł . Przyszła susza wzioł jeszcze 500 zł suszowego. Wzioł 2000 zł za frajer a ja robiłeł jak głupi mały samochodzić jak poliszyłem wszystkie koszty to balot sianokiszonki kosztował mnie 65 zł ????!!!!! a za tyle bym sobie ku8pił z przywozem na gospodarstwo. Na końcu byki sprzedałem za 6,5zł w tym roku łaki oddane niech sobie leser sam kosi a byki wycięte do nogi. Co z tego ze kosztują 7-9 zł jak z kupnmymi cielakami cena wyprodukowania kg żywca kosztuje ok 10 zł, Zacytuje adama mechanika z królów zyta . Ja mam to w piżdzie ja mam wyjebane na hodowle i łąki.
  • Kto ile i dlaczego 2021-03-11 21:38:29
   Pomyśl przez chwilę ; 1. właściciel czerpał zysk - z czego ? No chyba z kapitału . Wyłożył na hektar (powiedzmy ) dzisiejsze 30 tysięcy . Jego zysk z tego kapitału , to 2 tysiące z 30 tysięcy czyli stopa zwrotu 6-7 %. 2. Ty przyszedłeś do tego interesu z kapitałem 200 zł . No Q...rwa i z czego chcesz czerpać zysk ? Z tych 200 złotych ? 3. Twój problem nie polega na cenie dzierżawy łąki i nie na zysku właściciela łąki ; Twój problem polega na braku logicznego rozumowania . Pomyśl inaczej : ile kapitału masz zaangażowanego w maszyny , budynki , bydło i jaki masz zwrot na kapitale . Policzmy : wyhodowałeś 30 byków po 800 kg . Zarobiłeś(po odliczeniu kosztów swojej pracy ) po złotówce na kilogramie , czyli 24 tysiące . Koszt maszyn - 100 tysięcy , Koszt obory - 200 tysięcy (inne koszty w cenie żywca) . Zatem masz zwrot 24/300 = 8 % Na czym polega różnica między mną , a tobą w rozumowaniu ? Ty myślisz jak Twój dziadek i ojciec , ja myślę już tak - jak moje dzieci .
   • Domin 2021-03-19 19:14:36
    Nasz problem to nie ci z MARSZAŁKOWSKIEJ tylko programy do których musimy się dopasować np; dyrektywa azotanowy mam 80 ha w tym 50 ha dzierżawy bez umowy miastowi biorą dopłaty a gdy chciałem podpisać umowę na zbycie nadwyżki obornika ty się wypieli a ja mam problem bo mam 30 ha a obornika na 60 ha i co mam zrobić .
 • elobi99 2021-03-09 13:12:10
  te wszystkie dopłaty to najbardziej pasują tym,którzy nic nie produkują,oni spełnią wszystkie wymagania i każda stawka im się opłaci,bo i tak ich koszty wynoszą zero zł,u mnie w okolicy już się utarło powiedzenie ,,aleś ty głupi,że uprawiasz, puść w dzierżawę,dopłaty i tak będziesz miał"kombinatorstwo kwitnie,uczciwa praca znów się nie opłaca,odechciewa się robić
 • baca56 2021-03-08 09:51:04
  Trzynasty rok hoduję bydło mięsne - ekstensywnie, na N2000. Poza swoimi gruntami korzystam też z łąk "rolników z Marszałkowskiej" w bliskiej i dalszej okolicy. Od kilkunastu lat część (ok. 50%) gruntów zgłaszam do różnych programów i pakietów - bez tych dodatkowych pieniędzy przy obecnych relacjach cenowych hodowla "nie spina się" ekonomicznie i musiałbym jej zaniechać, z drugiej strony nie mogę mieć wszystkiego w pakietach, bo krowy muszą gdzieś fizycznie przebywać poza dopuszczalnymi terminami. Oczywiście "rolnicy z Marszałkowskiej" też korzystają z tych płatności - bez skrępowania, na całości swoich gruntów - ich to nic nie kosztuje, wszystkie restrykcje ograniczenia i utrudnienia spadają na rzeczywistego użytkownika - czyli na mnie (i wielu innych hodowców w podobnej sytuacji). Taki wymuszony konstrukcją systemu dopłat stan rzeczy jest chory, prowadzi do wielu negatywnych skutków środowiskowych (sic! jest w tym sensie kontrproduktywny!), społecznych, ekonomicznych. Kilka przykładów z życia: 1. Użytkuję 30 ha łąk "sąsiada", wszystko w programach, corocznie koszone i zebrane w terminie - ale od kilkunastu lat bez żadnego nawożenia, ani naturalnego (zgłoszone jako kośne, wypas zakazany), ani mineralnego (doradca się nie zgadza) - całkiem przyzwoite łąki które powoli stają się jałowym bliźniczyskiem, niedługo nie opłaci się nawet kosić. 2. Poza oficjalnym terminem wypasu krowy nie mogą przebywać na "programowych" łąkach - siłą rzeczy zbyt silnie nawożą i rozdeptują te poza programem, na których przebywają 200 dni w roku. Na ten sztucznie ograniczony areał trafiają odchody i niedojady z siana zebranego z wielokrotnie większej powierzchni, trudno utrzymać te użytki w przyzwoitym stanie. 3. Sztywne definicje "kośne", "kośno-pastwiskowe", "pastwiskowe" - racjonalna i sprzyjająca łące gospodarka nakazuje użytkowanie zmienne, czasem tak - a czasem inaczej. I nie da się tego z góry zaplanować - to widać na łąkach i pastwiskach co się dzieje, trzeba reagować na bieżąco. Sztywne wymogi programów to uniemożliwiają. 4. Pastwisko. Rozkład produktywności pastwisk w mojej okolicy wykazuje szczyt przełom maja-czerwca. W dobrym roku te nadwyżki są spore.Trzeba je skosić - przy zgłoszonym "pastwisku" zabronione. 5. Takie zabiegi pratotechniczne jak koszenie niedojadów, włókowanie, bronowanie czy podsiew na zniszczonych fragmentach darni mają swój własny agrotechniczny sens, czasem są bardzo potrzebne, czasem wcale, czasem są szkodliwe - to rolnik ma widzieć i decydować o ich stosowaniu lub nie. Wymuszanie takich działań, ich zakazywanie lub ich sztuczne przesuwanie na "sztywne" terminy jest jedynie bezsensownym zasilaniem atmosfery dwutlenkiem węgla z paliw kopalnych :). ...................... "Rolnicy z Marszałkowskiej" są posiadaczami dużej części TUZ w Polsce. Nie można im tego po bolszewicku "odebrać" - pytanie jak ich skłonić do uczciwej współpracy z rzeczywistymi użytkownikami, jak uruchomić potencjalną produktywność tych potężnych areałów (ponad milion ha TUZ nieobsadzonych zwierzętami) ? A może to po prostu zalegalizować? Dopuścić taki program, taką konstrukcję dopłat, która pozwoli "RzM' otrzymać nieco większe płatności pod warunkiem współpracy z rzeczywistym użytkownikiem, który też będzie częściowym beneficjentem? Jasno, transparentnie, logicznie, bez sztuczek i łamańców? .................. Powiązanie płatności do TUZ z obsadą zwierząt jest krokiem w dobrym kierunku, zresztą postulowanym od wielu lat przez hodowców. Rzecz w tym, żeby zrobić to tak, aby ograniczać istniejące patologie, szarą strefę, animozje, upraszczać reguły gry, sprzyjać produkcji, hodowli i środowisku. Niestety, nie mam przekonania że tak się stanie.
  • Do bacy56 2021-03-10 16:44:24
   Ciekawy tekst , poza tym, że - ja z Marszałkowskiej - jestem wydzierżawiającym i pobieram (od dzierżawcy) czynsz . Nie jestem chytry ; czynsz jest skalkulowany na 800 zł , a co dzierżawca wypracuje , to jego . Czytam - na tym forum (często) - teksty przeciw właścicielom gruntów. No mój Boże ; mój majątek to praca kilku pokoleń : od włodarzenia - przed dwustu laty , poprzez gospodarowanie , kształcenie , zajmowanie stanowisk . Nooo, można odebrać majątki właścicielom , takimi małymi krokami jak teraz ; poprzez ograniczenie wolnej sprzedaży gruntów , poprzez ograniczenia wiekowe , wielkościowe , klimatyczne . Można . Ta hołota , która rządzi , czerpie swoje dochody z "posady" , a nie z kapitału . Więc "właściciele" są - w dłuższych okresach - skazani na walkę z wiatrakami , od rewolucji do rewolucji . Ostatni raz "właściciele" odebrali majątki robotnikom za pomocą Solidarności .
 • brzoza 2021-03-07 07:25:13
  Rolnik kawaler miał krowy kosił wszystko jak leci , doił odstawiał .Przyszła płyta obornikowa , kafelki dał se spokój . Łąki leżą teraz ktoś zaczął kosić nie zbiera bo po co jak krów niema w okolicy. Ale Wojciechowski każe mu dwa razy kosić balotować i wywozić bo przecież zabiera łąki rolnikom jak tego nie zrobi. Drugi ma krowy mięsne i zboku sąsid go nie wpuszcza bo ma terminy opóźnione koszenia i krowy wyjadły cenne roślinki znowu winny Wojciechowski bo gdzie ma trzymać krowy do maja wiec musi zlikwidować . Najgorzej jak baba rządzi rzeczami o których nie ma pojęcia myślę o ekoMarkel. Te przepisy to ekoszariat .
  • Władek (a raczej już Władysław) 2021-03-11 10:09:19
   Jesteś głupi czy trollujesz przeciwko Merkelowej ? Bo kim Ty przy niej jesteś?
ZOBACZ WSZYSTKIE KOMENTARZE

PISZESZ DO NAS Z ADRESU IP: 3.238.206.122
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum

Drogi Użytkowniku!

W związku z odwiedzaniem naszych serwisów internetowych możemy przetwarzać Twój adres IP, pliki cookies i podobne dane nt. aktywności lub urządzeń użytkownika. O celach tego przetwarzania zostaniesz odrębnie poinformowany w celu uzyskania na to Twojej zgody. Jeżeli dane te pozwalają zidentyfikować Twoją tożsamość, wówczas będą traktowane dodatkowo jako dane osobowe zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 (RODO).

Administratora tych danych, cele i podstawy przetwarzania oraz inne informacje wymagane przez RODO znajdziesz w Polityce Prywatności pod tym linkiem.

Jeżeli korzystasz także z innych usług dostępnych za pośrednictwem naszych serwisów, przetwarzamy też Twoje dane osobowe podane przy zakładaniu konta, rejestracji na eventy, zamawianiu prenumeraty, newslettera, alertów oraz usług online (w tym Strefy Premium, raportów, rankingów lub licencji na przedruki).

Administratorów tych danych osobowych, cele i podstawy przetwarzania oraz inne informacje wymagane przez RODO znajdziesz również w Polityce Prywatności pod tym linkiem. Dane zbierane na potrzeby różnych usług mogą być przetwarzane w różnych celach, na różnych podstawach oraz przez różnych administratorów danych.

Pamiętaj, że w związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje Ci szereg gwarancji i praw, a przede wszystkim prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych. Prawa te będą przez nas bezwzględnie przestrzegane. Jeżeli więc nie zgadzasz się z naszą oceną niezbędności przetwarzania Twoich danych lub masz inne zastrzeżenia w tym zakresie, koniecznie zgłoś sprzeciw lub prześlij nam swoje zastrzeżenia pod adres odo@ptwp.pl.

Zarząd PTWP-ONLINE Sp. z o.o.