Jak informuje KOWR, 15 października 2021r. umową nieodpłatnego zbycia udziałów spółkę Elewarr przekazał skarbowi państwa reprezentowanemu przez ministra aktywów państwowych.

Niestety ani KOWR, ani MRiRW nie podają, jaką decyzję podejmą wobec pozostałych spółek, których przeniesienia domagało się w końcu ubiegłego roku MAP.

Więcej:

Krajowa Spółka Cukrowa chce przejąć 8 spółek rolno-spożywczych Skarbu Państwa

Wielka gra bez kart

Z faktu, iż Sejm przyjął właśnie projekt ustawy o zmianie ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa, który wprowadza przepisy umożliwiające przekazanie przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, na wniosek ministra właściwego do spraw aktywów państwowych, akcji lub udziałów, z których prawa wchodzą w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa, trzeba jednak wnioskować, że decyzja o przekazaniu spółek jest już pewna.

Więcej:

Sejm uchwalił ustawę ws. przejęcia spółek rolnych przez resort aktywów państwowych

Trzeba zauważyć, że przekazanie Elewarru odbyło się bez rozstrzygania, czy jest to spółka skarbu państwa, choć wcześniej KOWR podnosił, że jej status jest inny i np. odmawiał lustrowania jej kierownictwa, choć zarazem procesował się, że spółka podlegała ustawie kominowej.

Więcej:

Daniel Alain Korona, prezes Elewarru, się lustruje (3)

W związku z wyjaśnieniem wreszcie tej wątpliwości dotyczącej statusu Elewarru pytamy w MAP:

1. czy prezes Elewarru Daniel Alain Korona złożył oświadczenie lustracyjne? Czy złożyli je inni członkowie zarządu oraz rady nadzorczej, o ile urodzili się przed dniem 1 sierpnia 1972 r.?

2. czy oświadczenia te zostały przekazane do Biura Lustracyjnego Instytutu Pamięci Narodowej i jakie jest stanowisko IPN w sprawie zgodności oświadczeń z prawdą?

3. czy postępowania lustracyjne wobec tych osób zostały zakończone?

Na odpowiedź czekamy.