Poseł Jarosław Sachajko ponowił swoją interpelację w sprawie emerytur rolniczych.

Więcej: Ardanowski o konieczności przekazywania gospodarstwa przez rolnika-emeryta

Poseł uznał, że minister Ardanowski nie odpowiedział na pytania lub odpowiedział nieprecyzyjnie i ponowił interpelację. Dopytywał m.in. o możliwość pozostawienia sobie przez odchodzącego na emeryturę rolnika „2-3 ha gruntu”, a także o ewentualne przygotowanie do wprowadzenia w PROW po 2020 roku mechanizmu na wzór "rent strukturalnych” i umożliwienie przechodzenia na wcześniejsze emerytury z KRUS na podstawie liczby kwartałów składkowych, co w programie telewizyjnym zapowiedział minister Jan Krzysztof Ardanowski.

Tym razem odpowiedzi udzielił wiceminister Szymon Giżyński. A czy odpowiedział na pytania? „Obecnie nie są prowadzone prace, mające na celu wprowadzenie zmian w zakresie ustalania prawa do emerytury rolniczej” – podał wiceminister, odnosząc się do ewentualnego stworzenia możliwości wcześniejszego przechodzenia na emeryturę przez rolników, mających odpowiednio długo opłacane składki.

Nie będzie też zmian w zakresie możliwości pozostawiania sobie przez emeryta części posiadanego areału: „ (…) nie planuje się zmian w odniesieniu do określonego w przepisach o ubezpieczeniu społecznym rolników wymogu zaprzestawania prowadzenia działalności rolniczej w celu wypłaty świadczeń emerytalno-rentowych w pełnej wysokości”.

Mniej stanowcza jest odpowiedź na pytanie dotyczące ponowienia mechanizmu rent strukturalnych – odpowiadając na to pytanie wiceminister zapewnił tylko, że prace nad nową WPR trwają, a mechanizm zapewnienia wymiany pokoleniowej jest doceniany.

Cała odpowiedź na interpelację w załączniku.

Czytaj też:

Emerytura i ziemia nadal w ręku rolnika?

Prezydent podpisał umowę programową z Solidarnością Rolników Indywidualnych