Od marca 2019 roku wdrożono „rodzicielskie świadczenie uzupełniające” – przysługuje osobom, które pomimo osiągnięcia wieku emerytalnego nie mają - ze względu na wychowywanie co najmniej czwórki dzieci - dochodu zapewniającego utrzymanie.

Świadczenie przyznaje w drodze decyzji prezes KRUS lub ZUS, a wypłacane jest z budżetu państwa.

Więcej: Dodatek do emerytury dla wszystkich, którzy wychowali czwórkę dzieci?

Jak się okazuje, ze świadczenia tego tylko sporadycznie korzystają mieszkańcy wsi ubezpieczeni w KRUS.

Stanisław Szwed, sekretarz stanu w Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej, podał wczoraj w Sejmie następujące dane dotyczące tego świadczenia:

- wniosków, które zostały złożone, było ponad 79 tys.;

- przyznano takie świadczenie 75 135 osobom;

- w tej chwili z tego programu korzysta ponad 65 tys. osób w ramach Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i 1272 osoby w ramach KRUS-u;

- z programu korzysta prawie 67 tys. mam i nieduża – niespełna 400 osób grupa ojców;

- osoby te są uprawnione do najniższej emerytury - do 1 marca 2022 roku jest to kwota 1250,88 zł. Jeżeli te osoby pobierają emerytury w niższym zakresie, to jest im dofinansowana różnica;

- łącznie przeznaczono na to świadczenie kwotę ok. 1200 mln zł w ciągu całego okresu funkcjonowania tego programu.

Dla porównania: 31 grudnia 2019 r. liczba osób w wieku 60+ pobierających świadczenia emerytalne z KRUS wyniosła 856 702, w tym 591 628 kobiet. Renty z tytułu niezdolności do pracy pobierało 111 286 osób starszych, w tym 62 539 mężczyzn, natomiast renty rodzinne pobierało prawie 12 013 osób starszych.