PARTNERZY PORTALU
 • partner portalu farmer.pl
 • partner portalu farmer.pl

Emerytura rolnicza - można zachować gospodarstwo, ale...

Emerytura rolnicza - można zachować gospodarstwo, ale...
fot. shutterstock

Zaprzestanie prowadzenia działalności rolniczej, jako wymóg przy ubieganiu się o emeryturę rolniczą, pełni rolę istotnego instrumentu polityki rolnej, wspierającego wymianę pokoleniową w rolnictwie. Ale też nikt nikogo nie zmusza do pozbywania się swojej własności. Można pobierać emeryturę i nadal być właścicielem gospodarstwa rolnego - wyjaśnia resort rolnictwa.Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi odpowiedziało właśnie Izbom Rolniczym na pismo, w którym wnioskowały o podjęcie odpowiednich działań legislacyjnych umożliwiających emerytowi KRUS dalsze prowadzenie gospodarstwa. W ocenie samorządu rolniczego, konieczność zaprzestania prowadzenia gospodarstwa rolnego w przypadku ubiegania się o emeryturę lub rentę jest krzywdząca dla rolników, tym bardziej, że wielu z nich nie ma następców, którym mogliby przekazać gospodarstwo.

 

Jak wyjaśnia resort rolnictwa, zaprzestanie prowadzenia działalności rolniczej, jako wymóg przy ubieganiu się o emeryturę rolniczą, pełni rolę istotnego instrumentu polityki rolnej, wspierającego wymianę pokoleniową w rolnictwie. Ale też nikt nikogo nie zmusza do pozbywania się swojej własności. Można pobierać emeryturę i nadal być właścicielem gospodarstwa rolnego, bowiem przesłanką zawieszenia wypłaty świadczeń emerytalno-rentowych rolniczych, na podstawie art. 28 ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników jest prowadzenie działalności rolniczej, a nie samo posiadanie lub dysponowanie własnością gospodarstwa rolnego.

- Zgodnie z przepisami o ubezpieczeniu społecznym rolników, prawo do emerytury rolniczej przysługuje po osiągnięciu wieku emerytalnego i po udokumentowaniu wymaganego stażu ubezpieczeniowego rolniczego. Świadczenia emerytalno-rentowe rolnicze składają się z dwóch części: części składkowej i części uzupełniającej. Część składkowa stanowi część ubezpieczeniową świadczenia emerytalnego. Jej wysokość uzależniona jest od długości stażu ubezpieczeniowego i wysokości emerytury podstawowej. Część składkowa emerytury rolniczej wypłacana jest zawsze — niezależnie od prowadzenia, bądź nie, działalności rolniczej - wyjaśnia ministerstwo rolnictwa.

Jak podkreśla w piśmie do KRIR, część składkowa jest niska ze względu na to, że jest pochodną opłacanych składek na ubezpieczenie społeczne rolników, które z kolei są dostosowane do możliwości finansowych rolników. Ze względu na ograniczoną wysokość części składkowej, ww. ustawa o ubezpieczeniu społecznym rolników przewiduje uzupełnienie emerytury i renty rolniczej o część uzupełniającą. Wysokość części uzupełniającej wynosi od 85% do 95% emerytury podstawowej.

Warunkiem wypłaty części uzupełniającej świadczenia emerytalno-rentowego rolniczego, finansowanej w całości z budżetu państwa, a więc będącej de facto emeryturą państwową, jest zaprzestanie prowadzenia działalności rolniczej w myśl przepisów ww. ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników, co często łączy się z przekazaniem gospodarstwa rolnego, aby nic przerywać prowadzonej w nim działalności rolniczej. W ten sposób państwo finansuje jeden z instrumentów polityki rolnej — stymulowanie wymiany pokoleniowej wśród właścicieli gospodarstw rolnych. Zatem z zasady część uzupełniająca jest to państwowa rekompensata za zaprzestanie prowadzenia działalności rolniczej i pełni dodatkowo rolę instrumentu polityki rolnej, wspierającego wymianę pokoleniową w rolnictwie, jeżeli dojdzie do przekazania gospodarstwa rolnego. Należy w tym miejscu jeszcze wyjaśnić, że przesłanką zawieszenia wypłaty części uzupełniającej świadczeń emerytalno-rentowych rolniczych, na podstawie art. 28 ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników jest prowadzenie działalności rolniczej, a nie samo posiadanie lub dysponowanie własnością gospodarstwa rolnego.

Jest to zgodne - jak zaznacza resort - z utrwaloną już w judykaturze wykładnią tego przepisu, zgodnie z którą wyplata części uzupełniającej świadczenia rolnika, który będąc właścicielem lub posiadaczem gospodarstwa rolnego faktycznie nie prowadzi w nim działalności rolniczej w rozumieniu art. 6 pkt 3 ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników, nie ulega zawieszeniu na podstawie art. 28 ust. 1 i 3 w związku z ust. 4 tej ustawy. (por. uchwała Sądu Najwyższego z dnia 6 maja 2004 r., II UZP 5/04, OSNP 2004/22/389; Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 12 lutego 2015 r., I UK 222/14, LEX; Sądu Apelacyjnego w Łodzi z dnia 25 czerwca 2015 r., 111 AUa 915/14, LEX; wyrok Sądu Apelacyjnego w Łodzi z dnia 18 września 2014 r., III AUa 2548/13, LEX; wyrok Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z dnia 5 marca 2014 r., III AUa 1348/13 i cytowane w nim orzecznictwo, LEX; wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 17 czerwca 2009 r., III AUa 255/09, LEX).

Prowadzenie działalności rolniczej w rozumieniu ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników, oznacza prowadzenie na własny rachunek przez posiadacza gospodarstwa rolnego działalności zawodowej, związanej z tym gospodarstwem, stałej i osobistej oraz mającej charakter wykonywania pracy lub innych zwykłych czynności wiążących się z jego prowadzeniem. (por. wyrok Sądu Najwyższego z dnia 29 września 2005 r., 1 UK 16/05, OSNP 2006/17-18/278; wyrok Sądu Najwyższego z 19 lipca 2001 r., UKN 492/00, OSNP 2003, Nr 9, poz. 233). Tym samym własność lub posiadanie gospodarstwa rolnego nie może mieć wpływu na wysokość pobieranych świadczeń. Co za tym idzie, nawet w przypadku nie wyzbycia się posiadania gospodarstwa rolnego, wypłata części uzupełniającej świadczenia rolnika, który faktycznie nie prowadzi w nim działalności rolniczej w rozumieniu art. 6 pkt 3 ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników, nie ulega zawieszeniu na podstawie art. 28 ust. 1 i 3 w związku z ust. 4 tej ustawy. Jest to bez wątpienia najistotniejszy mechanizm uzasadniający dalsze funkcjonowanie odrębnych uregulowań w zakresie ubezpieczenia społecznego rolników i rezygnacja z niego spowoduje znaczącą degradację znaczenia odrębnych rozwiązań dla rolników w zakresie zabezpieczenia społecznego. Z kolei pozostawienie tych rozwiązań w obecnej postaci, pozwala na kojarzenie celów rozwojowych z niezbędnym zakresem zabezpieczenia, a odmienność w sposobie finansowania emerytur rolniczych i pracowniczych, uzasadnia utrzymanie różnic w odniesieniu do wypłaty świadczeń emerytalnych z ZUS i z KRUS - podkreślono w odpowiedzi ministerstwa do Izb Rolniczych.

W tym samym piśmie KRIR zwrócił się też z wnioskiem do resortu rolnictwa o uregulowanie kwestii pozostawienia podatku rolnego za siedlisko rolnika, który przeszedł na emeryturę, który to podatek - zdaniem Izb - jest w tej sytuacji przekształcany na podatek od nieruchomości.

Resort rolnictwa odpowiedział: przepisy o ubezpieczeniu społecznym rolników nie uzależniają wypłaty emerytury od wyzbycia się gospodarstwa rolnego i tę kwestię pozostawiają do indywidualnej decyzji osoby uprawnionej do emerytury rolniczej. Tym samym emeryt może pozostawać nadal posiadaczem gospodarstwa rolnego i może ono nadal podlegać opodatkowaniu podatkiem rolnym. Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 333), opodatkowaniu podatkiem rolnym podlegają grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne, z wyjątkiem gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza. Zatem tylko w przypadku gdy przedmiot opodatkowania (grunt) zajęty jest na wykonywanie innej działalności gospodarczej niż działalność rolnicza w rozumieniu ustawy o podatku rolnym, podlega opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości. Poza tym w myśl art. 7 ust. 1 pkt 4 lit b ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1170, z późn. zm.), zwalnia się od podatku od nieruchomości budynki gospodarcze lub ich części położone na gruntach gospodarstw rolnych, służące wyłącznie działalności rolniczej.

W ustawie o podatkach i opłatach lokalnych brakuje definicji gospodarstwa rolnego, zatem należy korzystać z tej definicji określonej w ustawie o podatku rolnym, gdzie za gospodarstwo rolne uznaje się obszar gruntów sklasyfikowanych jako użytki rolne o łącznej powierzchni przekraczającej 1 ha lub 1 ha przeliczeniowy, stanowiących własność lub znajdujących się w posiadaniu osoby fizycznej, osoby prawnej albo jednostki organizacyjnej, w tym spółki, nieposiadającej osobowości prawnej. Zatem osoba uprawniona do emerytury rolniczej, która zaprzestała prowadzenia działalności rolniczej, ale nie wyzbyła się posiadania gospodarstwa rolnego, może korzystać z powyższego zwolnienia z podatku od nieruchomości.Podobał się artykuł? Podziel się!
×

WSZYSTKIE KOMENTARZE (44)

 • prawo 2021-01-23 10:40:40
  Dla zainteresowanych rolników emeryturą polecam wyrok Sądu Najwyższego z dnia 18 stycznia 2012 r II UK 82/11. Dopuszcza się zawarcie umowy dzierżawy z dzieckiem po złożeniu oświadczenia o nieprowadzeniu działalności rolniczej na gospodarstwie.
 • Marek 2021-01-23 08:18:21
  Wiemy doskonale, że praca w rolnictwie jest ciężka i nie opiera się na 8 godzinnej pracy, tylko nie kiedy rolnik odpoczywa po 3, 4 godziny ,a reszte czadu poświęca na pracę, która czasami jest bez sensowną, bo są różne porażki w gospodarstwie, a ta emerytura na starość to 1200 złotych. Jest to kwota na przeżycie, opłaty, leki, jest to żenujące, ze Państwo przeprowadza różne reformy, a tak niska rolnicza emerytura nie jest zreformowana. Każdy emeryt pobierający emeryturę z K R U S na starość jest zesłany na pomoc rodziny, co nie zawsze tak jest.
  • Emilijann 2021-01-27 11:17:08
   Przejdź z krus na ZUS
  • Joanna 2021-11-30 18:26:18
   To może by zmienić zawód? Jeśli ta praca jest taka ciężka i niewdzięczna, to należy ją zmienić, żeby nie zostać zgorzkniałym starcem. Przepisy są, co widać w artykule, super korzystne. Chyba w żadnym innym zawodzie nie ma takich ulg, jak w rolniczym.
 • brzoza 2021-01-22 22:04:49
  Spłacam ziemie od 10 lat z odsetkami do niektórych kawałków muszę dopłacać pomimo plonu i dopłat . Jak będę stary i będę chciał wydzierżawić żeby mieć na życie to powiedzą że jestem krwiopijca i mam oddać ziemię bo nie uprawiam .To po co teraz tyram żeby ją spłacić. Niech zapłacą za żywność dobrą cenę jak kiedyś sprzedało się parę świnek i było na węgiel na zimę to mogę płacić podwójny zus ale wtedy nie wszyscy będą najedzeni do syta.
 • Marek 2021-01-22 20:20:57
  Uważam, że Kasa Rolniczego Ubezpieczenia powinna być zlikwidowana, a jedynie powinien zostać ZUS wtedy rolnik miał by wyższą emeryturę i mógł by korzystać z rozliczania się z watu.
  • Alek 2021-01-22 21:13:58
   A co ma ZUS z opłacaniem podatku VAT?
   • Marek 2021-01-23 07:07:09
    Kolego sam wiesz, że nie każdy rolnik może rozliczać się z watu na kupno np.środków do produkcji rolej, maszyn itp , którzy rolnicy mogą odliczać wat to odrazu jest zauważalne, np. Paliwo dwa razy mogą skorzystac, raz zwrot akcyzy, drugi raz zwrot watu. Rolnicy na ZUS ie mogli by wszyscy odliczać wat i rozliczać się jak by prowadzili działalność.
  • Ania 2021-01-23 09:29:56
   Mylą Państwo dwie sprawy. Status rolnika w stosunku do VAT reguluje urząd skarbowy. KAŻDY rolnik może zgłosić chęć rozliczenia VAT w urzędzie skarbowym. Ale wiąże się to z koniecznością prowadzenia rejestru VAT, i składania co miesiąc plików JPK. Za błędy i nieznajomość przepisów a także za program księgowy się płaci, więc większość zatrudnia biuro rachunkowe. Trzeba też policzyć czy się opłaci bo sprzedaje się z VAT 5% a jeśli nie inwestuje się w środki trwałe gospodarstwa i tyko odlicza z działalności bieżącej to może się okazać że trzeba zapłacić VAT państwu. VAT a KRUS i ZUS to inne tematy
 • Klin 2021-01-22 17:04:24
  Tak było w latach 70- tych gdzie rolnik nigdy nie opłacając składki, otrzymał rentę od państwa za oddanie gospodarstwa do państwa. Izby rolnicze na bruk bo gorszych tępaków nie można sobie wyobrazić.
ZOBACZ WSZYSTKIE KOMENTARZE

PISZESZ DO NAS Z ADRESU IP: 54.204.73.51
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum


KONTAKT24

Widziałeś, słyszałeś coś ważnego? Byłeś świadkiem niecodziennego wydarzenia? Napisz do nas! Opublikujemy, zainterweniujemy, pokażemy całemu światu. Jesteśmy dla Was 24 h na dobę, 7 dni w tygodniu.

DODAJ PLIKI

Kliknij lub przeciągnij pliki z dysku i upuść. Max. rozmiar pliku 4 MB.

Drogi Użytkowniku!

W związku z odwiedzaniem naszych serwisów internetowych możemy przetwarzać Twój adres IP, pliki cookies i podobne dane nt. aktywności lub urządzeń użytkownika. Jeżeli dane te pozwalają zidentyfikować Twoją tożsamość, wówczas będą traktowane dodatkowo jako dane osobowe zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 (RODO).

Administratora tych danych, cele i podstawy przetwarzania oraz inne informacje wymagane przez RODO znajdziesz w Polityce Prywatności pod tym linkiem.

Jeżeli korzystasz także z innych usług dostępnych za pośrednictwem naszych serwisów, przetwarzamy też Twoje dane osobowe podane przy zakładaniu konta, rejestracji na eventy, zamawianiu prenumeraty, newslettera, alertów oraz usług online (w tym Strefy Premium, raportów, rankingów lub licencji na przedruki).

Administratorów tych danych osobowych, cele i podstawy przetwarzania oraz inne informacje wymagane przez RODO znajdziesz również w Polityce Prywatności pod tym linkiem. Dane zbierane na potrzeby różnych usług mogą być przetwarzane w różnych celach, na różnych podstawach oraz przez różnych administratorów danych.

Pamiętaj, że w związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje Ci szereg gwarancji i praw, a przede wszystkim prawo do odwołania zgody oraz prawo sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych. Prawa te będą przez nas bezwzględnie przestrzegane. Jeżeli więc nie zgadzasz się z naszą oceną niezbędności przetwarzania Twoich danych lub masz inne zastrzeżenia w tym zakresie, koniecznie zgłoś sprzeciw lub prześlij nam swoje zastrzeżenia pod adres odo@ptwp.pl. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem.

W dowolnym czasie możesz określić warunki przechowywania i dostępu do plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej.

Jeśli zgadzasz się na wykorzystanie technologii plików cookies wystarczy kliknąć poniższy przycisk „Przejdź do serwisu”.

Zarząd PTWP-ONLINE Sp. z o.o.