Odnosząc się do roku 2018, 51 proc. emisji ma zostać zaoszczędzonych we wszystkich sektorach do 2030 r., co może wówczas wynieść jedynie 36,25 mln ton ekwiwalentu CO2. Rolnictwo, które w roku bazowym odpowiadało za ponad jedną trzecią wszystkich zanieczyszczeń klimatycznych, musi zredukować emisje o 25 proc. z 23 mln ton ekwiwalentu CO2 do 17,25 mln ton.

Pozostałoby, zatem zdecydowanie największym emitentem gazów cieplarnianych w Irlandii. Znacznie większe oszczędności są wymagane od sektora energii elektrycznej – 75 proc. i transportu na poziomie 50 proc.

Rząd zaangażowany w silną ochronę klimatu

Planeta wyraźnie szybko się nagrzewa i musimy działać szybko – powiedział irlandzki minister środowiska Eamon Ryan. Minister rolnictwa Charlie McConalog zwrócił uwagę, że cel redukcji o 25 proc. dla rolnictwa mieści się w korytarzu od 22 do 30 proc. zaproponowanym w Planie Zmian Klimatu 2021.

Program rządowy i prawo klimatyczne zobowiązały nas do silnej ochrony klimatu – podkreślił szef resortu rolnictwa. Uznaje jednak również szczególną gospodarczą i społeczną rolę rolnictwa oraz znaczenie zrównoważonej produkcji żywności. Cieszę się, że porozumienie, które osiągnęliśmy, zapewnia odpowiednią równowagę w tym zakresie” – powiedział McConalogue.

Rolnicy martwią się o przyszłość

 Irlandzkie Stowarzyszenie Rolników (IFA), które opowiadało się za maksymalnym celem redukcji wynoszącym 22 proc. i ostrzegało przed konsekwencjami ekonomicznymi, widzi sytuację inaczej.

Rząd zgodził się na cel bez żadnej ścieżki ani finansowania, aby pomóc rolnikom zmniejszyć emisje, powiedział prezydent IFA Tim Cullinan. Dlatego rolnicy w całym kraju słusznie troszczą się o to, co to oznacza dla ich przyszłości.

Rząd musi przedstawić realne propozycje i odpowiednie fundusze na wsparcie działań klimatycznych, w tym energii odnawialnej w gospodarstwach rolnych – powiedział Cullinan. Skarżył się również, że rząd nie wziął pod uwagę szczególnych właściwości biogenicznego metanu i ostrzegł przed skutkami ucieczki emisji spowodowanych przenoszeniem emisji CO2 do krajów o niższych standardach.