"11 kwietnia FACE (Federacja Stowarzyszeń na rzecz Łowiectwa i Ochrony Przyrody) wydała oświadczenie, w którym popiera nasz obywatelski projekt ustawy, mający na celu przywrócenie prawa do polowania z naszymi dziećmi. 15 kwietnia odbędzie się w Sejmie RP pierwsze czytanie nad tym projektem, stąd inicjatywa FACE" - poinformował na swojej stronie internetowej PZŁ.

We wspomnianym oświadczeniu FACE czytamy: „Polska jest jedynym krajem europejskim, który nałożył minimalny wiek 18 lat, aby móc uczestniczyć w polowaniu. Prawo w Polsce jest pod tym względem nieuzasadnione dyskryminujące. W dniu 15 kwietnia 2020 r. niższa izba polskiego parlamentu omówi propozycję zmiany przepisu w ustawie 42aa, poz. 15 i ustawie 52 pkt 7 ustawy o polowaniu, w celu umożliwienia U-18 obecności lub udziału w polowaniach za zgodą rodziców lub opiekunów prawnych. FACE z zadowoleniem przyjmuje inicjatywę parlamentu dotyczącą umieszczenia tej dyskusji w porządku obrad."

Europejska federacja argumentuje, że ponad 100 000 osób w Polsce podpisało petycję o zmianę obowiązującego prawa. Restrykcyjne polskie przepisy wydają się być tym bardziej bezzasadne, że w krajach europejskich promuje się obecnie łowiectwo i udział młodzieży w polowaniach, bowiem aktywność taka dostarcza wiedzy o środowisku, a poza tym zapewnia ruch na świeżym powietrzu, więc jest korzystna dla zdrowia. FACE uważa także, że wprowadzone w naszym kraju przepisy naruszają konstytucyjne prawa rodziców do wychowywania dzieci zgodnie z ich przekonaniami.