Więcej o rozporządzeniu: W tym roku bez dywersyfikacji upraw 

Z derogacji dotyczącej zazielenienia będą mogli skorzystać rolnicy na obszarze całego kraju, w których udział gruntów ornych:

- które nie mogły być przeznaczone pod zasiew ozimin lub

- na których uprawy ozime zostały utracone w wyniku ulewnych deszczy i powodzi,

wynosi co najmniej 30% całkowitej powierzchni upraw ozimin w gospodarstwie.

Gospodarstwa posiadające od 10 do 30 ha gruntów będą zwolnione z obowiązku prowadzenia 2 upraw. Natomiast gospodarstwa posiadające powyżej 30 do 150 ha będą zobowiązane do posiadania 2 zamiast 3 upraw.

Warunki wynikające z derogacji będą weryfikowane przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w ramach prowadzonego postępowania administracyjnego w zakresie przyznania płatności za zazielenienie – informowało ministerstwo.

Więcej: Kto nie musi w tym roku dywersyfikować upraw w ramach zazielenienia?