Dotychczas rolnik płacił, oddając faktury za zakup paliwa wraz z wnioskiem o zwrot akcyzy,  tylko za koszt wykonania ksera faktur. W tym roku urzędy nakładają na rolnika jeszcze obowiązek opłacenia poświadczenia za zgodność z oryginałem – 5 zł za każdą fakturę.

Nie zmieniły się przepisy, zmieniła się interpretacja.

Przeciwko nowym praktykom zaprotestował Polski Związek Producentów Roślin Zbożowych.

Wystosował   pismo do ministra finansów Jacka Rostowskiego z prośbą o zmianę postępowania: Należy przypuszczać, że zmiana praktyki urzędów gminy oraz miasta wynika ze stanowiska zaprezentowanego przez Ministerstwo Finansów w piśmie z dnia 14 października 2011 r. (znak PL/LM/835/16/JGR/11/AE-3658). W piśmie tym Ministerstwo Finansów uznało, że poświadczanie za zgodność kopii faktur na zakup paliwa z oryginałem przez upoważnionego pracownika urzędu gminy lub miasta podlega opłacie skarbowej na podstawie art. 1 ust. 1 pkt 1) lit. b) ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 225, poz. 1635, ze zm.; dalej: ustawa o opłacie skarbowej). Zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 1) lit. b) tej ustawy, opłacie skarbowej podlega wydawanie zaświadczeń na wniosek w sprawach indywidualnych z zakresu administracji publicznej. Przepis ten w niezmienionej postaci obowiązuje od wejścia w życie ustawy o opłacie skarbowej, tj. od 1 stycznia 2007 r. – tym bardziej zaskakująca i niezrozumiała dla rolników jest jego nowa interpretacja – napisano.

Zdaniem Polskiego Związku Producentów Roślin Zbożowych taka praktyka jest niezgodna z przepisami (w szczególności z art. 1 ust. 1 pkt 1) lit. b) ustawy o opłacie skarbowej) oraz w sposób istotny narusza interesy rolników, którzy często kupują małe ilości paliwa i mają dużo faktur, co prowadzi do sytuacji, że ponoszony koszt wniosku jest większy niż zwrot akcyzy. Wystarczające byłoby złożenie przez rolnika oświadczenia o zakupionym paliwie i zobowiązanie się do okazania faktur.

Za niezbędną uznano też zmianę polegającą na umożliwieniu rozliczania podatku akcyzowego w jednej gminie, niezależnie od tego, w ilu gminach położona jest ziemia.