Jak zapowiedziano, dziś odbędzie się drugie czytanie projektu ustawy o funduszu sołeckim, który powstał w Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej w wyniku wspólnego rozpatrzenia poselskiego projektu nowelizacji ustawy o funduszu sołeckim i rządowego projektu ustawy o funduszu sołeckim. 

Celem projektu jest usunięcie barier dla rozwoju funduszu sołeckiego i ułatwienie stosowania tego narzędzia umożliwiającego mieszkańcom decydowanie o przeznaczeniu pieniędzy przekazanych im przez gminę. Środki z funduszu pozwalają na realizację m.in. inwestycji służących poprawie warunków życia mieszkańców gminy, jak np. chodników czy parkingów. Mogą być też wykorzystywane na usuwanie skutków klęsk żywiołowych.

Proponowane zmiany mają zwiększyć z obecnych 55 do ok. 70 proc. liczbę gmin, w których jest utworzony fundusz sołecki. Projekt podnosi o 10 proc. wsparcie z budżetu państwa dla projektów realizowanych z funduszu sołeckiego. Obecnie gminy mogą otrzymać - w zależności od zamożności - 10, 20 lub 30 proc. inwestycji, a projekt przewiduje zwrot z kasy państwa w wysokości odpowiednio 20, 30 lub 40 proc.

Ponadto, projekt zakłada, że rada gminy nie będzie już musiała co roku podejmować uchwały o wyodrębnieniu funduszu sołeckiego. Decyzja w tej sprawie będzie obowiązywała aż do momentu jej zmiany przez radę. Z kolei uchwała, w której nie wyrażono zgody na utworzenie funduszu, będzie stosowana tylko przez rok budżetowy.

Proponowane przepisy pozwalają także m.in. na wspólną realizację projektów przez kilka sołectw z jednej gminy.

Projekt długo już znajduje się w Sejmie: rząd przyjął swój projekt 28 stycznia 2014 r., a 29 stycznia 2014 r. wpłynął on do Sejmu, natomiast projekt poselski autorstwa PiS został złożony do laski marszałkowskiej 30 lipca 2013 r.

Sprawozdanie na posiedzeniu Sejmu przedstawi poseł Radosław Witkowski.