Trwają sejmowe prace nad długo zapowiadaną ustawą o Funduszu Wzajemnej Pomocy w Stabilizacji Dochodów Rolniczych. Podczas ostatniego posiedzenia Sejmu posłowie skierowali rządowy projekt do dalszych prac w sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Jak podaje biuro prasowe Sejmu, „propozycja ta ma zapewnić rolnikom stabilne dochody w sytuacji, kiedy nie otrzymują zapłaty za sprzedane produkty rolne lub jest ona znacznie niższa. Fundusz będzie wyodrębnionym rachunkiem bankowym administrowanym przez Agencję Rynku Rolnego. Podstawą jego funkcjonowania mają być wpłaty w wysokości 0,2 proc. wartości netto kupowanych produktów rolnych. Pieniądze będą odprowadzać m.in. firmy skupujące. Ponadto dochodami Funduszu będą odsetki bankowe od zgromadzonych środków oraz oprocentowanie lokat, zapisy i darowizny, inne dochody oraz środki odzyskane przez Fundusz z tytułu roszczeń po wypłacie rekompensat. Środki zgromadzone w Funduszu będą wypłacane producentom rolnym jako rekompensaty w sytuacji, gdy w gospodarstwie rolnym, rybackim lub w dziale specjalnym produkcji rolnej dochody obniżą się o ponad 30 proc. w stosunku do średniego rocznego dochodu z ostatnich trzech lat albo z wybranych trzech lat w ostatnich pięciu latach, ale bez najwyższych i najniższych wartości. Spadek dochodów w gospodarstwie może być spowodowany m.in. przez klęski żywiołowe czy nieuzyskanie zapłaty za towar oraz gdy dochody zaczną spadać z powodu obniżki cen produktów rolnych, wywołanej np. przez spekulacje rynkowe. Rekompensata będzie przysługiwać także w przypadku niezapłacenia rolnikowi za nabyte produkty rolne. Wnioski o wypłatę rekompensat będzie przyjmował oddział terenowy Agencji Rynku Rolnego od 1 lutego do 31 marca. Rekompensata będzie mogła pokryć maksymalnie 70 proc. utraconych dochodów netto.”