W Sejmie znalazł się zmieniony projekt nowelizacji ustawy o ochronie zwierząt. Autopoprawka dotyczy zgodnie z uzasadnieniem „wzmocnienia ochrony prawnej zwierząt oraz poprawy ich szeroko rozumianego dobrostanu, ponadto wprowadzenia kontroli wydatkowania przez jednostki samorządu terytorialnego środków finansowych przeznaczonych na opiekę nad bezdomnymi zwierzętami, w szczególności pod względem ich celowości i ostatecznego przeznaczenia”.

Więcej: Czabański o nowelizacji ustawy o ochronie praw zwierząt: zakłada walkę z patologią w obszarze ochrony praw zwierząt

Ministerstwo Rolnictwa współpracuje przy tej nowelizacji w zakresie kontroli ferm zwierząt futerkowych.

- Przekazałem grupie posłów Prawa i Sprawiedliwości z panem Krzysztofem Czabańskim, liderem tej grupy, całą pracę, jaką wcześniej Ministerstwo Rolnictwa przygotowało w zakresie kontroli ferm zwierząt futerkowych – mówił minister Jan Krzysztof Ardanowski podczas poniedziałkowej konferencji prasowej. - Mam nadzieję, że te nasze analizy, nasze opracowania, przydadzą się dla posłów, którzy pracują nad tym, żeby ta hodowla zwierząt, która będzie w Polsce utrzymana, jestem przekonany, że jest równie ważną częścią polskiego rolnictwa, jak każda inna hodowla zwierząt, ale musi się odbywać – mówiłem o tym wielokrotnie – w sposób absolutnie cywilizowany, humanitarny, z przestrzeganiem dobrostanu, że te materiały posłom się przydadzą.

Minister powiedział też, że w MRiRW trwają – i są bardzo zaawansowane – prace nad mechanizmem certyfikowania tych ferm. Chodzi o pewność, że ferma, która uzyska certyfikat, spełnia wyśrubowane normy utrzymania zwierząt futerkowych. System ma być oparty o działania związane ze związkami hodowców, bo to hodowcy sami najlepiej wiedzą, na co trzeba zwrócić uwagę i na czym polegają nadużycia w tej hodowli - stwierdził minister.