Od marca 2012 r. nie obowiązuje przepis, który pozwalał organom rentowym i emerytalnym wzruszać decyzje ustalone prawomocnie, gdyż zdaniem Trybunału Konstytucyjnego był zbyt dowolnie interpretowany.

Senat przygotował nowelizację ustawy.

Art. 2 przyjętej ustawy, zaproponowany w toku prac komisji senackich,  reguluje kwestie ubezpieczenia społecznego rolników.

- Tutaj decyzja ostateczna prezesa Kasy może być wzruszana, analogicznie, w oparciu o przepisy kodeksu postępowania administracyjnego – mówił w Senacie poseł sprawozdawca Piotr Wach. - W przypadku gdy istnieje podstawa wzruszenia decyzji prezesa Kasy, a sprawa została rozstrzygnięta orzeczeniem sądu, prezes Kasy albo wydaje nową decyzję, która ustanawia nowe prawo, jeżeli to jest korzystne dla osoby zainteresowanej, albo występuje do właściwego sądu ze skargą o wznowienie postępowania na zasadach określonych w przepisach kodeksu postępowania cywilnego. Dodatkowo warto jeszcze powiedzieć, że korekta na niekorzyść w przypadku, który wynika z błędu organu rentowego, może mieć miejsce tylko w terminie do trzech lat.

Izba zadecydowała o wniesieniu projektu ustawy do Sejmu.