ARiMR poinformowała o uruchomieniu pomocy dla zadłużonych gospodarstw, udzielanej w postaci kredytów.

Więcej: ARiMR uruchomiła kredyt "restrukturyzacyjny" 

To forma pomocy, przewidzianej w przyjętej 9 listopada 2018 r. ustawie o restrukturyzacji zadłużenia podmiotów prowadzących gospodarstwo rolne, która w zasadzie dopiero teraz zaczyna funkcjonować.

Więcej: Są zasady restrukturyzacji zadłużonych gospodarstw

Zaczyna funkcjonować nie bez oporów – ARiMR podała, że obecnie rolnicy z kredytów mogą skorzystać w SGB Banku S.A., który zawarł z ARiMR stosowny aneks do umowy o współpracy, i że jednocześnie trwają prace związane z zawieraniem aneksów do umów o współpracy z innymi bankami.

Jak jednak informują nas czytelnicy, nie wszystkie banki spółdzielcze wiedzą o możliwości kredytowania zadłużonych gospodarstw – pytamy, dlaczego tak się dzieje, do tematu wrócimy.

Ustawa o restrukturyzacji zadłużenia podmiotów prowadzących gospodarstwo rolne przewiduje oprócz możliwości kredytowania także udzielanie pożyczek dla zadłużonych.

Jak dziś poinformowało MRiRW, „trwają końcowe prace w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa  nad zasadami udzielania pożyczek na spłatę zadłużenia powstałego w związku z prowadzeniem działalności rolniczej”.

Niestety możliwość skorzystania z tej pomocy wciąż będzie niewielka. Ministerstwo podało, że „w planie finansowym Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na 2020 rok na pożyczki na sfinansowanie spłaty zadłużenia powstałego w związku z prowadzeniem działalności rolniczej  zaplanowano kwotę 45 mln zł.”

Pytaliśmy, jaki limit wydatków z budżetu państwa przewidziano na realizację ustawy o restrukturyzacji zadłużenia podmiotów prowadzących gospodarstwo rolne w tym roku i czy limity z lat 2018-19 będą przywrócone – ale na te pytania ministerstwo już nie odpowiedziało.

Tymczasem zgodnie z ustawą, limity są większe. Ustawa stanowi: „Maksymalny limit wydatków z budżetu państwa będących skutkiem finansowym ustawy wynosi:

1) w 2018 r. – 140 000 tys. zł;

2) w 2019 r. – 329 100 tys. zł;

3) w 2020 r. – 129 600 tys. zł” – i w kolejnych latach limity maleją.

Dotychczas rolnicy korzystali tylko z możliwości przejęcia przez Krajowy Ośrodek długu podmiotu prowadzącego gospodarstwo rolne powstałego w związku z prowadzeniem działalności rolniczej pod warunkiem przeniesienia własności całości albo części nieruchomości rolnej na rzecz Skarbu Państwa – co udało się skutecznie przeprowadzić zaledwie w kilku przypadkach.

Kwestię uruchomienia pomocy zadłużonym gospodarstwom trzeba więc wciąż uznać za niezałatwioną.