10 czerwca 2019 r. Główny Lekarz Weterynarii polecił skontrolowanie gospodarstw prowadzących tucz nakładczy świń pochodzących z Danii lub Litwy. Nieprawidłowości stwierdzono w 123 gospodarstwach spośród 696 skontrolowanych (ponad 17,6%).

Więcej: GIW spokojny o tucz nakładczy

Chcieliśmy dowiedzieć się, czego dotyczyły stwierdzone nieprawidłowości i jakie działania naprawcze podjęto. Niestety – GIW stwierdził, że „Główny Lekarz Weterynarii nie posiada żądanych informacji. Zgodnie z art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. z 2019 r. poz. 1429) informacje publiczne są udostępniane przez organ, który je posiada.”

„Farmer” myślał w swej naiwności, że odpowiedź tej treści została nadesłana pomyłkowo. Ale nie, ponownie wyjaśniono: „Główny Inspektorat Weterynarii nie odmawia udzielenia informacji. Informujemy, że nie posiadamy informacji. Nie musimy wydawać w związku z tym decyzji i jest to zgodne z orzecznictwem.

Główny Inspektorat Weterynarii nie posiada, ani nie zbierał w formie raportów lub sprawozdań takich informacji. Znajdują się one na szczeblu właściwych Powiatowych Inspektoratów Weterynarii. Jest to informacja przetworzona. Jeśli chcecie Państwo ją uzyskać prosimy o pisemne potwierdzenie.

Jednak biorąc pod uwagę bieżącą sytuację, obowiązki i zmniejszoną obsadę kadrową urzędów na informację zwrotną trzeba będzie poczekać.”

Cóż, zlecając kontrolę (pismo w załączniku) zapowiadano co innego. „W przypadku stwierdzenia poważnych nieprawidłowości proszę o niezwłoczne informowanie Głównego Lekarza Weterynarii, natomiast po zakończeniu kontroli we wszystkich, wytypowanych na podstawie analizy ryzyka, gospodarstwach proszę o przekazanie do Głównego Inspektoratu Weterynarii raportu zbiorczego z ww. kontroli, zgodnie ze wzorem w załączniku 1. Powyższy raport powinien zostać przesłany do Głównego Inspektoratu Weterynarii do 30 września 2019 r.” – zapowiadał GLW dr Bogdan Konopka.

Najwyraźniej się nie powiodło… Czy warto było kontrolować, skoro wyniki są nieznane i wniosków nie ma?...