Zakaz stosowania POEA – polietoksylowanej aminy łojowej, czyli substancji ułatwiającej przenikanie glifosatu do roślin w preparatach zawierających glifosat zatwierdziła Komisja Europejska (KE) rozporządzeniem wykonawczym UE/1313/2016 z dnia 1 sierpnia 2016 r. Rozporządzenie wchodzi w życie 22 sierpnia br.

KE zmieniła tym samym rozporządzenie wykonawcze UE/540/2011 (L208/2) w odniesieniu do warunków zatwierdzania substancji czynnej glifosat.

Przypomnijmy, że z końcem czerwca br. KE przedłużyła możliwość stosowania glifosatu do 31.12.2017 r.