Podczas debaty w Senacie dotyczącej ustawy o nasiennictwie, senator Ryszard Górecki wyraził przekonanie, że badania nad roślinami GMO powinny być prowadzone:

- Uważam, że nie wolno blokować badań w kierunku tworzenia w przyszłości genetycznie modyfikowanych organizmów, które często są wolne od chemii. Źle się również stało, że nie możemy uprawiać roślin przemysłowych dla przemysłu, nie dla żywienia człowieka i zwierząt, ale na potrzeby przemysłowe, bo uważa się, że GMO zniszczy całe środowisko.

Zdaniem senatora, rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, członka i wiceprezesa Polskiej Akademii Nauk, potrzebne są prace zmierzające do rozszerzenia precyzyjnego rolnictwa. Sprzyjają temu funkcjonujące programy badawcze.

- Program „Horyzont 2020” na lata 2014–2020, spośród siedmiu programów, głównych obszarów badawczych, kładzie nacisk na trzy główne sprawy, które zmuszają kraje unijne do prowadzenia badań – są na to bardzo duże pieniądze – między innymi na produkcję wysokiej jakości bezpiecznej żywności, na ochronę zdrowia człowieka i na ochronę środowiska naturalnego. Nawiązuje do tego również Krajowy Program Badań. I dlatego uważam, że także nasze rolnictwo powinno pójść w tym kierunku.

Prof. Ryszard Górecki stwierdził, że trwają dyskusje nad wprowadzeniem programu badań dotyczących rozwoju technologii rolnictwa precyzyjnego, to jest takiego rolnictwa, które kontroluje ilościowe i jakościowe stosowanie środków w produkcji masowej, w produkcji rolniczej. - To są takie technologie, które pozwalają na stosowanie środków ochrony roślin nawet w przypadku pojedynczych roślin, pojedynczych osobników, nie chodzi tu o masowe stosowanie. I czy nam się to podoba, czy nie, musimy w tym kierunku zmierzać – powiedział i podkreślił, że są tu potrzebne decyzje Ministerstwa Rolnictwa.

- Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, prowadzi jakieś działania w tym zakresie, jest tutaj pewien postęp, ale rada ekspertów czeka – wiem o tym – na opinie – stwierdził senator i dodał: - To będzie ratowało nas, jeśli chodzi o nasze problemy związane z zbędnym zatruwaniem naszego środowiska właśnie poprzez, że tak powiem, rozdmuchane stosowanie chemii.

Swoje wystąpienie prof. Górecki zakończył wezwaniem do dalszych prac nad roślinami GMO:

- Apeluję również o to, byśmy pogodzili się z tym, że powinniśmy rozwijać badania w kierunku wprowadzania w przyszłości roślin genetycznie modyfikowanych, zwłaszcza roślin hodowanych, uprawianych na potrzeby przemysłowe. Proszę się tego nie bać. Patrzcie, czego dzisiaj doświadczacie – dzisiaj jest burzliwa dyskusja o chemii, która zastępuje GMO.