Jak informuje „Dziennik Gazeta Prawna” – zakład ten trzeba uznać za energochłonny, a to zwalnia z akcyzy.

W myśl art. 31a ust. 10 ustawy akcyzowej zakłady energochłonne to takie, których udział zakupu wyrobów węglowych  w wartości produkcji sprzedanej wynosi nie mniej niż  10 proc. w skali roku poprzedzającego rok, w odniesieniu do którego jest ustalany procentowy udział.