Początkowo Senat miał wznowić obrady o 12.30, ale dopiero kilkanaście minut wcześniej obrady zakończyły połączone senackie komisje: ustawodawcza i rolnictwa, które opiniowały poprawki zgłoszone do noweli ustawy o ochronie zwierząt.

- Posiedzenie przesunąłem na godz. 15, ponieważ klub PiS jeszcze poprosił o przerwę - poinformował dziennikarzy Grodzki.

- Poprawek jest bardzo dużo, ponad 60, trzeba je zebrać - dodał marszałek Senatu.

Po zakończeniu posiedzenia połączonych komisji zebrał się senacki klub PiS.