Od końca maja strażacy notują coraz więcej interwencji dotyczących owadów błonkoskrzydłych, tj. os, pszczół i szerszeni. Niestety, większość zgłoszeń od obywateli jest zupełnie nieuzasadniona. Strażacy nie mają bowiem obowiązku "uprzątania" z posesji gniazd czy rojów potencjalnie niebezpiecznych owadów. Zgodnie z przepisami Prawa budowlanego wchodzi to w zakres obowiązków administratora bądź właściciela danej posesji. Podobne usługi świadczy coraz więcej wyspecjalizowanych firm.

Telefon na komendę czy do miejscowej OSP wcale więc nie oznacza, że strażacy przyjadą i bezpłatnie zdejmą gniazdo owadów. Interwencja taka będzie uzasadniona tylko wówczas, gdy wykryte owady stwarzają realne zagrożenie dla zdrowia i życia ludzi w miejscu publicznym czy obiekcie użyteczności publicznej, np. w szkole, przedszkolu, itp. Strażacy bez zwłoki usuną problem także w miejscach, w których przebywają osoby o ograniczonej zdolności poruszania się np. osoby niepełnosprawne czy osoby starsze.

W przypadku prywatnych posesji, gdy strażacy nie stwierdzą nagłego zagrożenia dla mieszkańców, ich działania mogą się ograniczyć do ewakuacji osób ze strefy zagrożenia i oznakowania miejsca zdarzenia. Potem strażacy ów zagrożony rejon przekażą właścicielowi (zarządcy lub najemcy) i nakażą mu oraz likwidację gniazda. Odradzają przy tym samodzielne wykonanie tego zadania, a zlecenie go specjalistom, np. firmie dezynsekcyjnej.

Praktyka wskazuje, że strażacy rzadko odmawiają pomocy w takich sytuacjach. Choćby dlatego, że nie wszystkich gospodarzy stać na wynajęcie takiej firmy. Jak wynika z cenników publikowanych przez podobne podmioty, usługa taka kosztować może od 150 do 500 zł. Należy jednak wziąć pod uwagę, że czasem konieczne może okazać się zaangażowanie podnośnika, czy dodatkowe prace, np. demontaż elementów budynków, by dostać się do gniazda gryzących intruzów.Dodatkowo trzeba zapłacić też za właściwe zabezpieczenie miejsca, by owady nie odbudowały tam gniazda. Strażacy obawiając się, że właściciel posesji weźmie sprawy we własne ręce, co zakończyć się może nieszczęściem i kolejnym wezwaniem na interwencję - likwidują problem, choć nie muszą.

Od kilku lat strażacy w okresie wiosenno-letnim borykają się jednak z prawdziwym nawałem wezwań dotyczących usuwania gniazd os i szerszeni. Ocieplenie klimatu najwyraźniej sprzyja populacjom błonkoskrzydłych. Dla przykładu Komenda Miejska PSP w Poznaniu  przyjmowała w ostatnich latach nawet po kilkanaście zgłoszeń dziennie, a w skali miesiąca bywa ich nawet 700. Nie dziwi więc, że wiele komend publikuje na swoich stronach informacje, w których uświadamia obywatelom obowiązujące w tej materii przepisy.

Tak uczyniła choćby Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Kędzierzynie-Koźlu. W zamieszczonym na jej stronie internetowej komunikacie czytamy:

"Obowiązek zapewnienia bezpiecznego użytkowania obiektu w tym także w zakresie zagrożeń od owadów błonkoskrzydłych spoczywa w myśl prawa budowlanego na właścicielu lub zarządcy budynku.
Zgodnie z Art. 61 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r Prawo budowlane, właściciel lub zarządca obiektu budowlanego jest obowiązany:
1) utrzymywać i użytkować obiekt zgodnie z zasadami, o których mowa w art. 5 ust. 2;
2) zapewnić, dochowując należytej staranności, bezpieczne użytkowanie obiektu w razie wystąpienia czynników zewnętrznych oddziaływających na obiekt, związanych z działaniem człowieka lub sił natury, takich jak: wyładowania atmosferyczne, wstrząsy sejsmiczne, silne wiatry, intensywne opady atmosferyczne, osuwiska ziemi, zjawiska lodowe na rzekach i morzu oraz jeziorach i zbiornikach wodnych, pożary lub powodzie, w wyniku których następuje uszkodzenie obiektu budowlanego lub bezpośrednie zagrożenie takim uszkodzeniem, mogące spowodować zagrożenie życia lub zdrowia ludzi, bezpieczeństwa mienia lub środowiska.
Zgodnie z powyższym zapisem, zdarzenia związane z wystąpieniem owadów błonkoskrzydłych nie są zdarzeniami nagłymi. Odpowiednio prowadzona administracja obiektu powinna skutecznie uniemożliwiać zagnieżdżenie się owadów."

Przy okazji strażacy z Opolszczyzny przestrzegają:

- Nie należy próbować samodzielnie usuwać roju lub gniazda,
- Nie należy zbliżać się do gniazda lub roju na odległość mniejszą niż 20 m w terenie otwartym lub opuścić pomieszczenia, w których znajdują się owady,
- Nie należy drażnić owadów poprzez rzucanie w nie różnymi przedmiotami, spryskiwania wodą lub środkami owadobójczymi,
- Należy ostrzec osoby zbliżające się do miejsca bytowania owadów o ich obecności,
- Aby zniechęcić owady do zakładania kolonii, należy wiosną przeglądać szopy, poddasza, altanki i usuwać z nich zauważone zaczątki gniazd. Wszystkie otwory w budynku, którymi owady mogą się przedostać do środka warto zabezpieczyć siatkami ochronnymi.