Zgodnie z wyrokiem SN, do którego dotarła dzisiejsza „Rzeczpospolita”, PKP musi zwrócić właścicielom działki, na których nie jeździ kolej wąskotorowa. Bez znaczenia jest przy tym fakt, że w 1990 PKP została na tych działkach uwłaszczona. Dziś kolej już tam nie jeździ.

Jeśli grunt nie jest wykorzystywany zgodnie z przeznaczeniem, właściciel może zażądać rozwiązania umowy, nawet jeśli użytkowanie nie wynika z umowy, ale uwłaszczenia.