Dla porównania: przeciętny dochód z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego wynosił w 2016 r. 2577 zł, w 2015 r.  - 1975 zł.

Dochód ustalany jest za rok kalendarzowy, a ogłaszany do 23 września za rok poprzedzający. Jego wysokość ma wpływ np. na spełnianie kryteriów do otrzymania zasiłków rodzinnych i stypendiów, świadczenia 500 plus dla pierwszego dziecka.

Więcej o sposobie wyliczania tego dochodu pisaliśmy m.in.:

Jak GUS tłumaczy wzrost przeciętnego dochodu z ha w 2016 r.? 

Jak GUS ustala przeciętny dochód z hektara w rolnictwie?