Poseł Jarosław Rzepa w czwartek na konferencji prasowej w Sejmie w imieniu całego klubu PSL - Koalicja Polska złożył życzenia sołtysom z okazji ich święta. - Chcę podziękować im za to, co do tej pory zrobili, życzyć zdrowia oraz tego, by mogli działać w swoich lokalnych społecznościach - powiedział poseł ludowców.

Rzepa poinformował, że klub Koalicja Polska - PSL złoży w Sejmie projekt ustawy o sołtysach i radach sołeckich. Jak wyjaśnił, głównym założeniem projektu jest nadanie sołtysom osobowości prawnej. - Polska się zmienia, zmieniają się również gminy i sołectwa. Sołtysi muszą mieć osobowość prawną, by być niezależnym w pozyskiwaniu środków dla swoich społeczności - powiedział poseł PSL.

Zwracał też uwagę, że praca sołtysa nie jest łatwa. - To lokalni patrioci, skuteczni w działaniu, łagodzący spory w swoich społecznościach i należy wynagrodzić ich trud. Dlatego proponujemy, by ich wynagrodzenie wynosiło 50 procent minimalnego wynagrodzenia brutto - oświadczył Rzepa.

Rzecznik PSL Miłosz Motyka podkreślił, że projekt ten jest ważny dla sołtysek i sołtysów, ponieważ to z nimi został napisany i omówiony. - On jest też ważny dla ustroju państwa, bo to jest tak naprawdę ważny kolejny krok, jaki chcemy jako środowisko polityczne wykonać, w celu decentralizacji państwa polskiego - zaznaczył Motyka.

Zwrócił się też do wszystkich polityków partii rządzącej oraz ministra rolnictwa Grzegorza Pudy. - Życzenia i deklaracje nie wystarczą, należy upodmiotowić sołectwa, należy nadać im osobowość prawną, należy zagwarantować im godny zarobek - powiedział rzecznik ludowców.

Jak mówił, "często jest tak, że sołtysi nie są w stanie podjąć pracy na pełen etat, bo są tak oddani swoim lokalnym społecznościom". - Dlatego dla ustroju państwa, dla wzmocnienia decentralizacji, ta ustawa wymaga przyjęcia. Liczymy, że większość rządząca przychyli się do tej ustawy i będziemy mogli jak najszybciej ją przyjąć - powiedział Motyka.