- Nikt nie uzgadniał z nami tego tematu holdingu spożywczego. Wiemy tylko to, co przekazują media i jesteśmy tym zaniepokojeni, gdyż to są podstawowe sprawy dla plantatorów buraka cukrowego. Obecnie, przy zakończeniu kwotowania, KSC ma i przez najbliższy okres będzie miała sama poważne problemy finansowe, a proponowane zakłady do holdingu mają również trudną sytuację finansową /np. Elewarr/ - informuje Krzysztof Nykiel, prezes Zarządu Głównego Krajowego Związku Plantatorów Buraka Cukrowego.

Jak dodaje prezes związku plantatorów, 29 maja 2018 r. Krajowy Zjazd Delegatów podjął uchwałę nr 3  - nie tylko w sprawie prywatyzacji, ale i innych dziedzin działalności, która jest obligująca dla Związku Plantatorów.

W uchwale tej podkreślono obawy związane z sytuacją rynkową po zniesieniu kwotowania cukru – najsłabszym ogniwem jest w tym układzie rolnik, stąd obawy o właściwą ochronę jego pozycji.

W uchwale osobny rozdział zajęła kwestia prywatyzacji Krajowej Spółki Cukrowej S.A.:

„Tryb prywatyzacji Krajowej Spółki Cukrowej S.A. został jednoznacznie zdefiniowany w ustawie z 1994 r. o przekształceniach własnościowych w przemyśle cukrowniczym i w rozporządzeniu Rady Ministrów z 2004 r. w sprawie prywatyzacji Krajowej Spółki Cukrowej. W obu aktach plantatorzy buraków, powiązani ze spółką umowami kontraktacyjnymi oraz jej pracownicy zostali wskazani jako jedyne osoby uprawnione do nabycia akcji od Skarbu Państwa.

Zdaniem Zjazdu Sprawozdawczego Rząd RP powinien realizować cel ustawy i doprowadzić, w terminie możliwie najkrótszym, do skutecznej sprzedaży udziałów wyłącznie uprawnionym – plantatorom KSC S.A. Dobór metod i sposobu przeprowadzenia tego procesu powinien być ukierunkowany na skuteczną sprzedaż akcji, zgodnie z intencją ustawodawcy.

Zjazd Sprawozdawczy zobowiązuje Zarząd Główny oraz Zarządy organizacji członkowskich KZPBC z rejonu kontraktacji KSC S.A. do prowadzenia działań mających na celu zakup akcji spółki przez uprawnionych plantatorów.”

Więcej o zapowiadanym holdingu: 

Holdingiem w złodziejską prywatyzację?

Ardanowski: planowany Narodowy Holding Spożywczy - szansą na rozwój KSC