Główny Urząd Statystyczny wspólnie z Urzędem Statystycznym w Olsztynie od wielu lat prowadzi działania mające na celu wykorzystanie zobrazowań satelitarnych do prognozowania powierzchni upraw rolnych i ogrodniczych – podaje GUS. Badania te prowadzone były wspólnie z jednostkami naukowymi – Centrum Badań Kosmicznych Polskiej Akademii Nauk (CBK PAN) oraz Instytutem Geodezji i Kartografii (IGiK).  

Głównym celem jest budowa systemu identyfikacji i monitorowania upraw z wykorzystaniem danych satelitarnych, a korzyści z wdrożenia systemu wynikają również z możliwości prezentacji danych w ujęciu przestrzennym (nie tylko w formie tabelarycznej, graficznej i opisowej) przy wykorzystaniu Portalu Geostatystycznego - nowa metodologia i przyjęte rozwiązania oparte na wykorzystaniu danych satelitarnych pozwolą na udostępnianie danych lepszej jakości, w krótszym terminie oraz w szerszym ujęciu.

GUS jest zadowolony z wyników tych prac – jak podsumowano, dane radarowe Sentinel-1  z okresu marzec-lipiec są wystarczające do uzyskania satysfakcjonujących dokładności identyfikacji upraw ozimych i części zbóż i upraw jarych. W celu uzyskania właściwego szacunku pozostałych upraw, które rozwijają się w późniejszych miesiącach (kukurydza, buraki, ziemniaki, tytoń i inne) niezbędne jest wydłużenie serii do września, co ma poprawić dokładność klasyfikacji tych upraw. Dla działek o niewielkich rozmiarach, gdzie rozdzielczość danych satelitarnych jest niewystarczająca, zostaną wykorzystane dane z ARiMR. System identyfikacji i monitorowania upraw z wykorzystaniem danych satelitarnych od 2022 roku zostanie na stałe wdrożony do produkcji statystycznej, co pozwoli na znaczne ograniczenie prowadzenia badań ankietowych - podano.

System satelitarnej identyfikacji upraw w GUS działa z rozdzielczością od 100 m kw.

Szczegółowe dane uzyskane na temat tegorocznych upraw – w załączniku.