Dane te podał wiceminister Szymon Giżyński w odpowiedzi na interpelację posłów Doroty Niedzieli i Kazimierza Plocke.

Sprzedaż z ZWRSP

W 2020 r. sprzedano łącznie z ZWRSP 5 249 ha, w tym 4 535 ha gruntów rolnych. Przychody ze sprzedaży gruntów rolnych w 2020 r. wyniosły 176 062 tys. zł, natomiast ze sprzedaży 714 ha gruntów nierolnych - 225 357 tys. zł.

Przychody ze sprzedaży mienia ZWRSP w 2020 r. wyniosły 439 570 tys. zł.

Średnia cena sprzedaży gruntów z ZWRSP w 2020 r. wyniosła dla gruntów rolnych 35 220 zł za 1 ha, a dla gruntów nierolnych – 373 968 zł za 1 ha.

W 2020 r. wpływy ze sprzedaży gruntów wyniosły 1 100 189 tys. zł, z tego:

- wpływy ze sprzedaży gruntów z umów zawartych w latach poprzednich - 753 802 tys. zł,

- wpływy ze sprzedaży gruntów z umów zawartych w 2020 r. - 346 387 tys. zł.

Jak podał wiceminister, zgodnie z danymi przyjętymi do planu finansowego ZWRSP przewidywane wpływy ze sprzedaży ratalnej gruntów z umów zawartych w latach poprzednich wyniosą:

- w 2021 r. – 583 120 tys. zł,

- w 2022 r. – 549 760 tys. zł,

- w 2023 r. – 518 295 tys. zł.

Dzierżawa

W 2020 r. wydzierżawiono z ZWRSP 44 784 ha, w tym powierzchnia gruntów rolnych wyniosła 44 403 ha.

Wpływy z tytułu dzierżawy gruntów ZWRSP w 2020 r. wyniosły 399 547 tys. zł.

W 2020 r. zrealizowano wpływy z odpłatnego korzystania z mienia ZWRSP w wysokości 453 548 tys. zł.

Średnia wysokość czynszu dzierżawnego wyliczona za 2020 r. na podstawie 3 890 nowo zawartych umów dzierżawy, obejmujących powierzchnię 44 403 ha, wyniosła 9,4 dt pszenicy za 1 ha.

Więcej o dzierżawach z ZWRSP:

Jaki średni czynsz za dzierżawę z KOWR w 2020 roku?