Wiceminister rolnictwa Ryszard Bartosik tłumaczył wczoraj w Sejmie, że zmniejsza się unijny wkład w program, natomiast wkład krajowy pozostaje bez zmian.

- W roku szkolnym 2021/2022 unijne finansowanie zmniejszyło się z poziomu 250 mln euro do 220,8 mln euro w skali roku szkolnego - wyliczał. - Jest to konsekwencją wyjścia Zjednoczonego Królestwa z Unii Europejskiej. Wyglądało to tak, że Wielka Brytania nie wykorzystywała środków otrzymywanych z unijnego programu dla szkół. Dlatego inne państwa członkowskie mogły korzystać z tych środków, które należały się Wielkiej Brytanii, były jej przydzielone. Po brexicie takie działanie jest już niemożliwe, a budżet unijny przyznany Polsce na realizację „Programu dla szkół” zmniejszył się z tego powodu w porównaniu z bieżącym rokiem szkolnym o 12,6%. Ale jest też w tych środkach dofinansowanie z budżetu krajowego, które nie uległo zmianie i wynosi 128,1 mln zł w skali roku szkolnego.

Stawki pomocy nie uległy zmianie – zapewniał wiceminister.

- Ta sytuacja spowodowała, że w „Programie dla szkół” podjęto decyzję o utrzymaniu w przyszłym roku szkolnym liczby porcji na poziomie zbliżonym do roku szkolnego 2020/2021, tj. 80 mlecznych i 80 owocowo-warzywnych, i to przy szacowanym wzroście o 152 tys. uczniów w grupie docelowej. Tak więc na rok szkolny 2021/2022 stawki pomocy nie uległy w rzeczywistości obniżce. Ich poziom wynika wyłącznie z matematycznej kalkulacji zmniejszenia wartości całego koszyka dostarczanego dla szkół.

Poseł Dariusz Joński domagał się zwiększenia dopłaty z budżetu państwa, gdyż w roku szkolnym 2021/2022 stawka za każdą porcję zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z 26 maja 2021 r. ma wynosić 68 gr, a dotąd wynosiła 73 gr. - To jest obniżka – mówił.

Wiceminister powtórzył, że dofinansowanie krajowe nie uległo obniżeniu. Jak zapewnił, program jest dostosowywany do aktualnej sytuacji, także w związku z nauką zdalną.

Więcej:

„Program dla szkół” działa pomimo pandemii

- Natomiast w tej chwili według naszej opinii tych środków nie zabraknie i dzieci będą otrzymywać poprzez „Program dla szkół” wsparcie na podobnym poziomie jak w zeszłym roku. Jeżeli byłoby jakiekolwiek zagrożenie, że to wsparcie byłoby mniejsze, będziemy to rozporządzenie modyfikować, aby ono się nie zmniejszyło. Sytuacja jest cały czas monitorowana. Ponadto spotykamy się również z dostawcami tych środków i na ten temat będziemy rozmawiać. Jeśli będzie potrzeba, rozporządzenie będzie zmieniane – zapewnił wiceminister rolnictwa.

Przypomnijmy, że MRiRW zapowiadało dopłaty do ekologicznej żywności dostarczanej uczniom.

Więcej:

Jakie będzie rolnictwo ekologiczne od stycznia 2022 roku?

Żywność ekologiczna i zrównoważona priorytetem w stołówkach?

Czytaj też:

Kto zarabia na dostarczaniu mleka, przetworów mlecznych, warzyw i owoców do szkół?