Jak mówił minister finansów, polska gospodarka jako jedna z nielicznych w krajach Unii Europejskiej odrobiła straty wynikające z wybuchu pandemii. Planowane jest stymulowanie szybkiego rozwoju gospodarczego.

- Zakładamy średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych na poziomie 4,3%. Przewidujemy, że w roku 2022 wyniesie on 3,3% w ujęciu średniorocznym – mówił minister. -  Jeśli chodzi o dane dotyczące budżetu, prognozujemy, że łączne dochody w 2022 r. wyniosą 481,4 mld zł, w tym podatkowe – 446,3 mld zł. Natomiast wydatki wyniosą 512,4 mld zł.

Rolnictwo pomijane?

Poseł Stefan Krajewski z Koalicji Polskiej krytykował projekt budżetu, przedstawiony przez rząd na 2022 rok w części dotyczącej rolnictwa:

- Na rolnictwo, czyli KRUS, rynki rolne, rozwój wsi czy rybołówstwo, z budżetu krajowego, Unii Europejskiej będzie przeznaczone 57,2 mld zł – mówił. - Porównajmy to do kwoty z 2015 r. – 55,6 mld zł. Kiedy przejęliście władzę w 2016 r. – 54 mld zł, w 2017 – 48,4 mld zł, w 2019 – 47,5 mld zł, w 2020 r. – 48,2 mld zł i 2021 r. – 50,3 mld zł zwiększone o 600 mln zł we wrześniu na walkę z ASF-em, na ubezpieczenia. Przy rekordowych cenach paliwa, nawozów, energii elektrycznej, środków do produkcji rolnej, przy braku opłacalności, szalejących pandemiach ASF-u czy ptasiej grypy bez odpowiedniego wsparcia skutki drożyzny odbiją się na konsumpcji i konsumentach. W latach 2016–2021 przez 5 lat zabraliście polskiej wsi ponad 37 mld zł.

Podobnie liczył poseł Andrzej Grzyb, też z Koalicji Polskiej.

- Tradycyjnie przy pytaniach związanych z budżetem pytam zawsze o nakłady na rolnictwo. Dlaczego o to pytam? Ponieważ na przestrzeni lat, od roku 2016 do obecnego roku, ten łączny spadek nakładów na rolnictwo wyniósł ponad 30 mld w porównaniu z rokiem 2015 oczywiście. W tym roku ten wzrost jest widoczny, ale wynosi tylko 1,6 mld w 2022 r. w porównaniu z rokiem 2015. Gdy zważymy, że inflacja wyniesie ponad 5%, to realnie mamy niższy budżet na rolnictwo, łącznie z funduszem środków europejskich, niż w roku 2015. Inflacja, nawozy, ale tutaj główna kwestia to kwestia trzody chlewnej. W Wielkopolsce to jest ponad 30% do 35% produkcji i tam trudno jest wytłumaczyć rolnikom, dlaczego oni otrzymują w strefie niebieskiej nawet, a w szczególności w czerwonej za tę trzodę w granicach 3 zł. 1,5 zł, jeśli chodzi o sztuki ze stad matecznych. Wymaga to interwencyjnego zakupu z przeznaczeniem na rezerwy państwowe. I pytanie: Czy pieniądze na tego typu interwencję rynkową są obecne w budżecie?

 

Rolnicy są oszukiwani?

Poseł Kazimierz Plocke, Koalicja Obywatelska, odniósł się do niedawnych zapowiedzi PiS, dotyczących planów na wprowadzenie siedmiu zmian w rolnictwie.

- Pieniądze, które dzisiaj rząd PiS-u planuje przeznaczyć na rolnictwo w przyszłym roku, nie wystarczą na realizację miliardowych obietnic, które zaledwie 5 dni temu w Przysusze złożyli rolnikom prezes Jarosław Kaczyński i premier Mateusz Morawiecki - ocenił. - Za każdym razem robicie to samo. Podczas konwencji partyjnych kłaniacie się rolnikom w pas, a później pokazujecie figę z makiem. Chciałbym zacytować, co powiedział pan prezes Jarosław Kaczyński rolnikom: Powstaje rezerwa budżetowa, która będzie się nazywała: fundusz ubezpieczeń rolniczych. W tym roku to będą 3 mld zł. Panie Prezesie! Nie ma takich pieniędzy w budżecie na 2022 r. W rezerwie celowej jest, owszem, ale 500 mln zł na fundusz ubezpieczeń. To jest sześć razy mniej, niż obiecywaliście.

Poseł Plocke przekonywał też, że w budżecie nie ma wystarczających pieniędzy na walkę z epidemią afrykańskiego pomoru świń i odbudowę hodowli świń w Polsce.

- Od trzech ognisk ASF w latach 2014–2015 doszliście do 471 ognisk w latach 2016–2021 – wyliczał. - Za waszych rządów zlikwidowano 160 tys. stad w gospodarstwach rodzinnych, przypomnę, na 240 tys. istniejących. To były, jeszcze raz powtórzę, gospodarstwa rodzinne, w większości wasi wyborcy, których zdradziliście.

Plocke cytował też zapowiedź dotyczącą zwiększenia dopłat do ha, aby ich poziom dla 96–97% wszystkich rolników był taki sam lub wyższy niż średnia unijna.

- To ja pytam: Gdzie są te pieniądze?  W budżecie na 2022 r. tych pieniędzy nie widać. Od 5 lat ta sama śpiewka, ale brak konkretów. Jakie są pieniądze na 2022 r. w budżecie? Otóż są 22 mld zł z budżetu Unii Europejskiej, które trafią do polskich rolników w formie dopłat i programów pomocowych.

Poseł Plocke podsumował wystąpienie odniesieniem do wzrostu kosztów produkcji:

- Za chwilę usłyszymy, że jest wzrost wydatków na rolnictwo na przyszły rok o 13%. To proponuję: zapytajcie protestujących rolników, o ile w tym roku podrożały nawozy mineralne, pasze, woda, energia, usługi weterynaryjne. À propos nawozów, może prezes Orlenu, a zarazem właściciel producenta nawozów mineralnych, zamiast kupować gazety, zainteresowałby się trzy-, a czasami nawet czterokrotnym wzrostem cen nawozów mineralnych. Ostatnie zdanie. W Polskim Ładzie obiecujecie rolnikom złote góry, natomiast na str. 28 waszego ładu zapisaliście, że do 2030 r. z budżetu krajowego na rolnictwo dołożycie 5 mld zł. I co? Skłamaliście, bo tych pieniędzy również w budżecie na rok przyszły nie ma. Polskie rolnictwo w Polskim Ładzie jest niedofinansowane i coraz bardziej spychane na margines całej naszej gospodarki, o czym świadczy budżet na przyszły rok.

 

Rząd przewidział środki na sfinansowanie planów w rolnictwie?

Nie zgodził się z takim stanowiskiem sekretarz stanu w Ministerstwie Finansów Sebastian Skuza, który tak odniósł się do poruszonych przez posłów kwestii:

- Co do kwestii rolnictwa to chciałbym przytoczyć dane. W 2015 r. w budżecie – bez wspólnej polityki rolnej, mówię tylko o środkach krajowych – wydatki na rolnictwo to było 5,7 mld. W 2022 r. planuje się, łącznie z rezerwami wojewodów, 11,9 mld. Muszę tutaj podkreślić następującą rzecz: łącznie z rezerwami na ubezpieczenia przeznacza się kwotę ponad 1400 mln w roku 2022. Nie mogę się tu zgodzić z panem posłem Kazimierzem Plocke, gdyż taka pozycja: fundusz gwarancji w rolnictwie jest w budżecie państwa, w części 83 w pozycji 62, i wynosi 3 mld zł.

Jak zapowiedział wiceminister finansów, będą podwyżki w  KRUS, są też środki na dodatki dla członków ochotniczych straży pożarnych.

- Dodaję jeszcze raz, że kwota na ubezpieczenia upraw rolnych w części budżetowej i rezerwie dla rolników przekracza 1400 mln – podkreślił.