Całkowity budżet programu dla Polski na rozpoczynający się niebawem nowy rok szkolny określono na poziomie 23 308 567 euro, z czego 127 357 euro pochłoną koszty z zakresu oceny, a 481 429 euro - z zakresu komunikacji programu (oszacowane wg wyliczeń ARR). Po podziale na dwa semestry i po przeliczeniu na złotówki okazuje się, że na ten cel jest semestralnie kwota 47 165 390 zł. „Kwota ta zostanie podzielona przez iloczyn łącznej liczby dzieci zgłoszonych do udziału w programie w danym semestrze oraz stawki pomocy dla 1 porcji. Kalkulacja taka będzie poprzedzała każdy semestr, a uzyskany wynik po zaokrągleniu w dół do największej liczby całkowitej, będzie stanowił liczbę porcji udostępnianych jednemu dziecku w tym semestrze” – zapowiada projekt rozporządzenia.

Ma to pozwolić zachować dyscyplinę budżetową i wykorzystać w pełni dostępne środki.

Łączna liczba porcji owoców i warzyw otrzymywanych przez jedno dziecko ma być opublikowana przez ARR do 2 października 2014 r. w odniesieniu do semestru pierwszego.

Jak wynika z kalkulacji, jedna stawka pomocy za porcję została zaproponowana w wysokości 1,60 zł dla całego roku szkolnego 2014/2020.

Kalkulacji dokonano w oparciu o założenie, że w ramach semestru udostępnia się zestaw 20 porcji owoców i warzyw (każda porcja obejmuje jeden produkt z grupy „owoce lub przetwory owocowe” i jeden z grupy „warzywa lub przetwory warzywne”. W semestrze pierwszym znajduje się np. 10 porcji obejmujących jabłka, 5 – gruszki, 2 – borówki amerykańskie, 3 – soki owocowe, 7 – marchew, 5 – rzodkiewkę, 2 – paprykę słodką, 2 – pomidory, 1 – kalarepę, 3 – soki warzywne lub owocowo-warzywne.

Do kalkulacji przyjęto, że np. cena jabłek w okresie wrzesień- październik to 0,47 zł za sztukę.

Jednym z celów programu jest przeciwdziałanie spadkowi konsumpcji owoców i warzyw w Polsce.