Dotychczas kwestie te uregulowane są w ustawie z dnia 12 maja 2011 r. o wyrobie i rozlewie wyrobów winiarskich, obrocie tymi wyrobami i organizacji rynku wina oraz w rozporządzeniach wydanych na podstawie tej ustawy.

Teraz wszystkie przepisy dotyczące wyrobu fermentowanych napojów winiarskich zostaną ujęte w jednym akcie wykonawczym do ustawy o wyrobach winiarskich.

Projekt rozporządzenia określa:

1) szczegółowy sposób wyrobu fermentowanych napojów winiarskich;

2) rodzaje fermentowanych napojów winiarskich;

3) szczegółowe wymagania organoleptyczne, fizyczne i chemiczne, które powinny spełniać fermentowane napoje winiarskie;

4) dodatkowe określenia charakteryzujące dany fermentowany napój winiarski, które są stosowane albo mogą być stosowane w nazwie.

Ma ułatwić życie producentom (jest ich 150), a także Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych.

Szczegóły w załączniku.