Odpowiedzi nie uzyskali posłowie z sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Więcej:

Ile zabrakło na zwalczanie chorób zakaźnych?

Niewiele udało się ustalić w drodze poselskich interpelacji.

Więcej:

Czy wystarczy pieniędzy na zwalczanie epidemii chorób zwierzęcych?

Czy są pieniądze na zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt?

Kiedy będą odszkodowania po chorobach zakaźnych zwierząt?

Swoje pytania w tej sprawie od 22 lipca kierowaliśmy do MRiRW, pytając: „ile obecnie potrzeba pieniędzy na zwalczanie skutków grypy ptaków? Ile na ASF? Ile tych pieniędzy jest?”.

W odpowiedzi powtarzano znane już niepełne informacje.

Wreszcie wczoraj wszystko się wyjaśniło. MRiRW wystosowało odpowiedź stwierdzającą, że… nie jest właściwym adresatem tych pytań.

Małgorzata Książyk, dyrektor Departamentu Informacji i Komunikacji Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, nadesłała takie oto przemyślenie: „Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi nie realizuje zadań należących do wyłącznej kompetencji Inspekcji Weterynaryjnej. Środki budżetowe przeznaczone na zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt są planowane i wydatkowane przez Inspekcję Weterynaryjną m.in. w ramach środków zaplanowanych w budżetach wojewodów. Natomiast dodatkowe środki budżetowe przeznaczone na zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt są przyznawane ogółem na wszystkie jednostki chorobowe objęte obowiązkiem zwalczania, a ich wysokość określana jest w corocznych ustawach budżetowych. W rezerwie celowej budżetu państwa na 2021 r. m.in. na ww. cel określono kwotę w wysokości 432.344.000 zł. Dodatkowo dzięki staraniom Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi rozdysponowano dodatkowo pozyskaną pulę środków w łącznej kwocie 262.835.000 zł z przeznaczeniem na uregulowanie części zobowiązań Inspekcji Weterynaryjnej w zakresie zwalczania chorób zakaźnych zwierząt.”

Jak z tego wynika, ministerstwo o pieniądzach nie rozmawia. I tyle. Co najwyżej coś tam „dodatkowo” się „wystara”, aby czyjeś tam zobowiązania - częściowo - pokryć. A ile jest i ile jeszcze potrzeba na zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt w tym roku? Kto by się nad tym zastanawiał i po co? Niech Inspekcja Weterynaryjna lepiej planuje choroby i budżet na ich zwalczanie.

Śmiać się czy płakać? Rolnicy oczekujący na odszkodowania nie mają co do tego wątpliwości.