Statystyka jest w tym przypadku bezlitosna. W 2020 r. cudzoziemcy, zarówno na podstawie wymaganego zezwolenia, jak i bez konieczności ubiegania się o zezwolenie, nabyli nieruchomości gruntowe o łącznej powierzchni 5642,92 ha, tj. w porównaniu do danych z 2019 r. jest to wzrost o 7% - wynika ze sprawozdania ministra spraw wewnętrznych i administracji o nabywaniu przez cudzoziemców ziemi w Polsce.

Dla porównania, w 2016 r. powierzchnię tę oszacowano na 3185,48 ha, w 2017 r. na 4483,47 ha, w 2018 r. na 5035,51 ha, a w 2019 r. na 5238,32 ha.

28% ogólnej powierzchni nieruchomości gruntowych nabytych przez cudzoziemców w 2020 r. stanowiły grunty rolne i leśne - łącznie 1564,79 ha.

Wśród osób fizycznych najwięcej nieruchomości rolnych i leśnych nabyli obywatele Niemiec (302,40 ha) i Holandii (189,01 ha). W przypadku osób prawnych, najwięcej nieruchomości rolnych i leśnych nabyły podmioty z przewagą kapitału niemieckiego (156,09 ha), luksemburskiego (104,62 ha) i holenderskiego (98,96 ha).

W ub.r. najwięcej nieruchomości rolnych i leśnych cudzoziemcy nabyli na terenie województw: zachodniopomorskiego (398,38 ha), wielkopolskiego (244,90 ha), warmińsko-mazurskiego (174,63 ha) i mazowieckiego (130,78 ha).

W ramach ww. powierzchni gruntów rolnych i leśnych - 325,16 ha dotyczyło nieruchomości o charakterze stricte leśnym. Najwięcej nieruchomości leśnych nabyły w 2020 r. podmioty z Włoch i Niemiec, a najczęściej takie nieruchomości były nabywane na terenie woj. warmińsko-mazurskiego.

Rozbieżność między sierpniowym zapewnieniem Prezesa Kaczyńskiego, a danymi podawanymi przez resort administracji i spraw wewnętrznych zauważyli też posłowie Joanna Mucha, Hanna Gill-Piątek, Paulina Hennig-Kloska, Tomasz Zimoch, Mirosław Suchoń i Wojciech Maksymowicz. Dlatego też zwrócili się do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w pierwszych dniach września z interpelacją w tej sprawie. 

- Ustawa o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz o zmianie niektórych ustaw uchwalona w 2016 roku, mająca na celu wstrzymanie sprzedaży nieruchomości oraz udziałów w nieruchomościach należących do Skarbu Państwa, nie spełniła jednak zakładanych przez PiS celów. Zgodnie z dostępnymi informacjami w latach 2016-2020 sprzedano obcokrajowcom dwukrotnie więcej powierzchnia ziemi rolnej i leśnej niż w latach 2011-2015 - podkreślono m.in. w interpelacji.