Raz w roku możemy złożyć wniosek o premię z tego działania w ramach obszarów a-d, niezależnie od tego można wystąpić o wsparcie na nawadnianie.

Trzeba przy tym zaznaczyć, że o dotację na „Modernizację” można się ubiegać indywidualnie i grupowo. Niezależnie od tego, który sposób wybierzemy, tylko raz w roku możemy złożyć wniosek o premię z „Modernizacji gospodarstw rolnych”. Zasada ta nie dotyczy nawadniania (obszar e), dodanego niedawno do możliwości ubiegania się o wsparcie w ramach „Modernizacji gospodarstw rolnych” – o 100 tys. zł będące limitem wsparcia na nawadnianie można ubiegać się niezależnie od otrzymania innych rodzajów wsparcia na „Modernizację” i niezależnie od pozostałych limitów.

Wnioskując o pomoc z obszarów a-d trzeba więc pamiętać, że w jednym roku można złożyć tylko jeden wniosek o przyznanie pomocy dotyczący danego gospodarstwa. W przypadku złożenia w jednym roku więcej niż jednego wniosku o przyznanie pomocy dotyczącego danego gospodarstwa, Agencja rozpatruje wyłącznie wniosek, który pierwszy wpłynął do Agencji.

Dotyczy to również złożenia wniosku o przyznanie pomocy przez osobę występującą jako jedna z osób wspólnie wnioskujących.

Warto też wiedzieć, że jeżeli do dnia złożenia wniosku o przyznanie pomocy podmiotowi ubiegającemu się o przyznanie pomocy albo współposiadaczowi gospodarstwa, w którym będzie realizowana operacja, nie przyznano pomocy w związku z podjęciem albo rozwojem działalności pozarolniczej albo w celu wyposażenia tego samego gospodarstwa w ramach działania „Modernizacja gospodarstw rolnych” objętego PROW 2007–2013 lub operacji typu „Modernizacja gospodarstw rolnych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych” objętego programem, przyznaje się 1 punkt, chyba że podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy lub współposiadacz gospodarstwa wystąpił o tę pomoc i nie przyznano mu pomocy (zmiana wprowadzona rozporządzeniem ministra rolnictwa i rozwoju wsi  z dnia 25 lutego 2019 r.).

Wielkość ekonomiczna gospodarstwa uprawnionego do otrzymania pomocy w obszarze d  stanowi co najmniej równowartość 13 tys. euro i nie jest większa niż 200 tys. euro. O wsparcie może ubiegać się rolnik posiadający gospodarstwo o powierzchni do 300 ha.

Czytaj też: Do jakiej kwoty możliwe jest wsparcie z „Modernizacji”?