W ubiegłym tygodniu Indie zniosły obowiązujące cła w imporcie pszenicy. Na decyzję wpływ miały susza w kraju, która doprowadziła do zmniejszenia zapasów ziarna w okresie ostatnich dwóch lat i wzrost cen surowca. Po tym, jak ceny na tamtejszym rynku krajowym osiągnęły rekordowe poziomy, zniesienie ceł powinno pomóc prywatnym firmom w handlu.

W opinii handlowców, Indie mogłyby zaimportować 5 mln t pszenicy w roku fiskalnym, co oznaczałoby najwyższy poziom zakupów od sezonu 2006/07, w którym sprowadzono 6,7 mln t ziarna tego gatunku, informuje FAMMU/FAPA za Reuters. Dotychczasowy import pszenicy w bieżącym roku to ok. 2 mln t. Importowana pszenica pochodziła głównie z Australii i Ukrainy.

Według Ministerstwa Rolnictwa kraju w sezonie 2015/16 Indie zebrały 93,5 mln t pszenicy wobec 86,53 mln t rok wcześniej. W opinii niektórych analityków zniesienie ceł w imporcie pszenicy świadczy o przeszacowaniu tegorocznych zbiorów w tym kraju.