Informację ministra środowiska dotyczącą planowanych zmian ustawowych funkcjonowania spółek wodnych przedstawił komisji sekretarz stanu w Ministerstwie Środowiska - Stanisław Gawłowski.

Zdaniem resortu obecna sytuacja zmusza do poddania w wątpliwość zasadność funkcjonowania spółek wodnych w dotychczasowym kształcie, a do wprowadzenia zmian w tym zakresie niezbędne jest uchwalenie nowego prawa wodnego.

Komisja odrzuciła wniosek o odrzucenie tej informacji.

Komisja odrzuciła też wniosek o odrzucenie Informacji ministra rolnictwa i rozwoju wsi o pomocy dla producentów rolnych poszkodowanych w wyniku ujemnych skutków przezimowania upraw, przedstawionej na posiedzeniu Komisji w dniu 12 kwietnia 2012 r.

- Przysłuchując się tej informacji, mamy świadomość, że jest to tylko medialna informacja, żeby poszła w świat, do rolników, żeby było widać, że pomagamy, że chcemy pomóc, a tak naprawdę tej pomocy nie ma – mówił poseł Robert Telus z PiS, zgłaszając wniosek o odrzucenie tej informacji. - Wiemy o tym. Są takie uwarunkowania, że te 140 mln nie będzie wykorzystane, bo te uwarunkowania są takie, że rolnicy po nie nie sięgną.