Podstawą rozstrzygnięcia  o jej legalności powinien być aktualny plan, a nie uchwała rady gminy w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany planu zagospodarowania – stwierdził Naczelny Sąd Administracyjny (sygnatura akt: II OSK 2347/10). O wyroku napisała „Rzeczpospolita”.