"W związku z trwającą epidemią koronawirusa i grożącą zapaścią gospodarczą kraju, zwracam się z apelem o potraktowanie rolnictwa i zakładów przetwórczych branży rolno-spożywczej jako priorytetu. Upadek branży rolno-spożywczej doprowadzi do upadku rolników, którzy w związku z tym nie będą mieli gdzie sprzedać swoich surowców a w konsekwencji może spowodować ogromne fale braku żywności, która jest niezbędna do życia ludzi" - napisała Krajowa Rada Izb Rolniczych.

Izby proponują natychmiastowe utworzenie Funduszu Rolnego przy Banku Gospodarstwa Krajowego. Miał by on udzielać kredytów obrotowych i inwestycyjnych długoterminowych dla rolnikom i firmom branży rolno-spożywczej. Procedury miały by być uproszczone a czas rozpatrzenia - maksymalnie 7 dni. Stopa procentowa - na okres epidemii plus 180 dni - powinna wynosić 0 proc. Spłata kapitału następowała by po okresie ustania epidemii plus 180 dni.

Samorząd rolniczy postuluje też zawieszenie spłat rat od kredytów inwestycyjnych i obrotowych zaciągniętych wcześniej i przełożenie ich na dalsze lata; udzielanie gwarancji bankowych; restrukturyzację konsolidacja zaciągniętych kredytów wcześniej.

Izby chcą ponadto by firmy z branży rolno-spożywczej zostały potraktowane jako uprzywilejowane, bez względu na skalę produkcji i liczbę zatrudnionych osób (czy są to firmy mikro, średnie czy duże) oraz uwzględnione w tarczy antykryzysowej.

Według KRiR, powinny być wstrzymane zajęcia komornicze, a VAT wypłacany natychmiast.

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa powinna zaś natychmiast rozpocząć wypłatę wszelkich dopłat: suszowych, bezpośrednich i dofinansowania w ramach PROW wszelkich inwestycji dla rolników i firm na podstawie oświadczeń o zakończonej inwestycji - proponuje Krajowa Rada Izb Rolniczych.