Czy obawy co do działania SMS-owego systemu powiadomień o zagrożeniach, wysyłanych przez Rządowe Centrum Bezpieczeństwa, są uzasadnione? Kilku posłów uznało, że funkcjonowanie SMS-owego systemu powiadomień o zagrożeniach wysyłanych przez Rządowe Centrum Bezpieczeństwa jest nieprawidłowe i zapytało, czy w najbliższym czasie będą podjęte działania w celu efektywniejszego informowania mieszkańców zagrożonych obszarów o nadchodzących niebezpiecznych zjawiskach atmosferycznych?

Posłowie powołali się przy tym na informację, że w dniach 26-28 lipca alerty SMS-owo dotarły na telefony zlokalizowane w regionach, których nie dotknęły burze, natomiast niektórzy mieszkańcy powiatu tarnowskiego, gdzie wichura pozrywała dachy, takich ostrzeżeń nie otrzymali.

Sekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Sylwester Tułajew wyjaśnił, że zgodnie z zapisami ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym, Alert RCB jest uruchamiany przez dyrektora Rządowego Centrum Bezpieczeństwa (RCB), po powzięciu informacji od ministrów kierujących działami administracji rządowej, kierowników urzędów centralnych oraz wojewodów – w sytuacjach, które mogą doprowadzić do bezpośredniego zagrożenia życia i zdrowia. „Zgodnie z założeniami systemu wiadomości tekstowe są wysyłane do wszystkich użytkowników telefonów komórkowych, przebywających na zagrożonym obszarze. Jednak istniejące bariery technologiczne, jak i liczba zaangażowanych operatorów komórkowych powodują, że Alert RCB nie jest dostarczany w tym samym czasie do wszystkich użytkowników” – wyjaśniono, dodając, że Przesyłanie ogromnej liczby wiadomości SMS przekracza możliwości operatorów telekomunikacyjnych, gdyż są oni w stanie wysłać tylko kilkaset ostrzeżeń na sekundę, co sprawia, że dostarczenie komunikatu, przy bardzo dużym obszarze objętym Alertem RCB, może nastąpić po kilku godzinach. Jest to związane m.in. z obciążeniem infrastruktury telekomunikacyjnej.

„Powiadamianie o zagrożeniach w oparciu o wiadomości tekstowe stanowi uzupełnienie dotychczas działającego systemu ostrzegania ludności przed zagrożeniami i jest uruchamiane tylko w najpoważniejszych sytuacjach. Zatem Alert RCB nie informuje o wszystkich prognozowanych zdarzeniach pogodowych. Chociażby informacje o silnym wietrze, wydawane przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, są przekazywane za pośrednictwem wojewódzkich centrów zarządzania kryzysowego do powiatowych centrów zarządzania kryzysowego, Regionalnego Systemu Ostrzegania (aplikacja mobilna, komunikaty w cyfrowej telewizji naziemnej), jak również są dostępne na stronach internetowych. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa publikuje także ostrzeżenia w mediach społecznościowych oraz dystrybuuje je wśród dziennikarzy” – podał wiceminister i zapewnił, że 27 i 28 lipca 2019 r. Alert RCB został uruchomiony zgodnie z obowiązującymi regulacjami, a wiadomości tekstowe z ostrzeżeniami zostały wysłane także do osób znajdujących się na terenie powiatu tarnowskiego. Ponadto RCB pozostaje w ciągłym kontakcie z operatorami telefonii komórkowej oraz podejmuje działania w celu zwiększenia skuteczności systemu i poprawy dystrybucji ostrzeżeń.