Wczoraj napisaliśmy, jak trudno znaleźć informację o wynikach ostatniego naboru na „Przywracanie potencjału”. Podobnych wpadek informacyjnych ARiMR jest więcej. Np. 28 stycznia na stronie agencji była dostępna informacja o ogłoszonym przetargu na wydrukowanie broszury o projekcie dopłat bezpośrednich. Zaintrygowani, zapytaliśmy w ARiMR: kiedy i za ile ARiMR planuje wydrukować broszurę "Projekt systemu płatności bezpośrednich w latach 2015-2020". Kiedy i w jaki sposób trafi ona do rolników?

Odpowiedź przyszła zadziwiająco szybko, bo już następnego dnia: „Broszura MRiRW <Projekt systemu płatności bezpośrednich w latach  2015-2020> została wydrukowana przez ARiMR w zeszłym roku w ilości 300 tys. sztuk. Wykonawca został wyłoniony w drodze otwartego przetargu, zapłaciliśmy mu za wydrukowanie i dostarczenie wskazanych ilości broszury do wszystkich OR ARiMR  nieco ponad 73 tys. zł brutto. Broszura została rozprowadzona wśród rolników głównie za pośrednictwem Oddziałów Regionalnych ARiMR i Biur Powiatowych, Ośrodków Doradztwa Rolniczego, na różnego rodzaju spotkaniach z rolnikami, dożynkach, targach itd. Teraz  w Agencji ( W DPB ) trwają prace nad broszurą prezentującą  ostateczny kształt dopłat bezpośrednich od 2015 roku.  Powinna być gotowa niebawem i będzie wydrukowana w ramach przetargu.

Przewidywany wstępny nakład - 15000 szt.

Przewidywany Koszt - 22650,00 zł. (ta broszura ma być wydana na lepszym papierze od tego na którym wydrukowaliśmy ministerialny <Projekt systemu płatności ...> ".

I tyle. Słowem: fatamorgana? Na stronie internetowej informacja, o którą nam chodziło, rzeczywiście była już w innym brzmieniu.

Pytaliśmy zatem dalej: „Uprzejmie proszę jeszcze o wyjaśnienie:

1. jakie są zasady umieszczania informacji na stronie internetowej agencji, w szczególności:

- dlaczego informacje te nie są datowane

- czy są zmieniane już po ich opublikowaniu, np. kiedy znalazła się na stronie agencji informacja w dzisiejszym brzmieniu, zatytułowana "Projekt systemu płatności bezpośrednich w latach 2015-2020"

- czy informacje są usuwane ze strony, archiwizowane i jaki jest dostęp do zarchiwizowanych tekstów?

2. dlaczego projekt systemu wydrukowano w nakładzie 300 tys. egz., a broszura informująca o ostatecznym kształcie płatności jest planowana w nakładzie tylko 15 tys.? Do kogo trafi to wydawnictwo? Dlaczego jest na lepszym papierze? Czy były dodruki projektu i czy mogą być dodruki planowanej teraz broszury zawierającej ostateczny kształt dopłat?”

I już dzisiaj wszystko wiemy. ARiMR informuje:

„Nieaktualna informacja o tym, iż niebawem  będziemy drukować 200 tys. sztuk broszury  MRiRW <Projekt systemu płatności bezpośrednich w latach 2015-2020>, ukazała się na naszej stronie w wyniku omyłki. Była to <stara> wiadomość, a broszura została wydrukowana i wykorzystana już w ubr.

Ta błędna informacja, została zawieszona  na naszej stronie po południu 27 stycznia br., a została <zdjęta> w godzinach południowych 28 stycznia.

Po wykryciu opublikowania całkowicie nieaktualnej czy błędnej informacji na portalu, jeśli nie wymaga ona sprostowania, jest ona „chowana” i znajduje się w niedostępnym archiwum. Natomiast informacje, które z upływem czasu tracą swoją aktualność z reguły pozostają na naszym portalu internetowym.

Jeśli chodzi o „datowanie” informacji zamieszczanych na stronie, to wszystkie materiały publikowane w działach "Aktualności" oraz "Ważne" mają datę określającą ich zaistnienie na portalu. Wiele informacji, np. z rubryki "Tam byliśmy" zawiera daty w treści opisującej dane wydarzenie. Natomiast w przypadku materiałów tworzonych przez departamenty merytoryczne i publikowane w rubrykach np. "Dopłaty bezpośrednie"; "PROW 2007 - 2013" czy "PO RYBY 2007 - 2013", przyjęto zasadę, nie oznaczania ich datami. Wynika to z ponadczasowego charakteru publikowanych tam materiałów. Oczywiście w przypadku np. wniosków często są zamieszczane informacje od kiedy dany wzór obowiązuje.  

Odpowiadając na pytania dotyczące nakładów wydawnictw z informacjami o systemie nowych dopłat, wyjaśniamy, iż w zeszłym roku 300 tysięcy sztuk broszur z projektem systemu dopłat w latach 2015-2020 przygotowanym przez MRiRW, trafiło do rolników. W publikacji tej zamieszczono ogólne informacje dotyczące zasad przyznawania dopłat bezpośrednich, które będą obowiązywały w latach 2015 - 2020. Ponieważ diametralnie różniły się one od dotychczas stosowanych i do ARiMR dochodziły sygnały od rolników, że chcieliby zapoznać się ze zmianami w ich przyznawaniu, dlatego zdecydowano, aby wydrukować broszurę w nakładzie aż 300 tys. egzemplarzy. Analizując koszty oraz czas potrzebny na wydrukowanie i dostarczenie takiej broszury do ARiMR podjęto decyzję, że najtańsze i najszybsze będzie wydrukowanie tej broszury w drukarni rolowej i na papierze gazetowym.

Jeśli chodzi o nowe wydawnictwo dotyczące kształtu dopłat od 2015 roku, to jest to projekt przygotowany przez ARiMR. Znalazło się ono w planie wydawniczym opracowanym jeszcze w 2013 roku przez ARiMR i było przewidziane do wydrukowania na początku 2015 r. Plan ten wynikał z przekonania, że wówczas będzie znany ostateczny kształt dopłat od 2015 r. Uznano, że wydrukowanie 15 tys. sztuk broszur na początek wystarczy. Broszura będzie dostępna w Oddziałach Regionalnych i Biurach Powiatowych i będzie stanowiła uzupełnienie dla publikacji przygotowanej przez MRiRW i wydanej w 2014 r. Zostanie ona oczywiście także udostępniona na stronie internetowej Agencji. "Lepszy" papier tego wydawnictwa wynika m.in. z tego, że jest mniejszy nakład. Wydrukowanie 15 tys. egz. publikacji na papierze bardziej szlachetnym i na papierze gazetowym nie różni się w sposób znaczący ani kosztami, ani terminem wykonania. Natomiast w przypadku wydrukowania 300 tys. egzemplarzy różnica w kosztach i terminie realizacji zlecenia jest znaczna i dużo korzystniej jest wykonać je w drukarni rolowej i na papierze gazetowym.

Chcemy zapewnić Panią redaktor, że będziemy uważnie wsłuchiwać się w sygnały docierające do nas od rolników i jeżeli okaże się, że broszur o nowych dopłatach bezpośrednich jest za mało będziemy je dodrukowywać.”

Cóż, można pytać dalej, bo co to znaczy „chowanie” informacji błędnej? I które informacje błędne nie wymagają sprostowania? Można pytać – tylko po co? Najwyraźniej standardy informacyjne rządowej agencji są specyficzne. Zatem uczulamy: najlepiej robić zrzuty z ekranu. W końcu trzeba mieć dowód, że informacja pochodzi z wiarygodnego źródła...

A jeśli chodzi o zapowiadaną broszurę – czyżby przygotowywano nie informację dla rolników, a wydawnictwo rozdawane okazjonalnie? Nakład i papier na to wskazują: 300 tys. egzemplarzy projektu w zestawieniu z 15 tys. wersji ostatecznej każe sądzić, że „na papierze bardziej szlachetnym” zawarto druk o charakterze nie tyle informacyjnym, co reklamowym.