Ile świń ze stada - co która - jest badanych i jakie przepisy określają liczbę pobieranych próbek? Czy liczba ta ostatnio się zmieniała? – zapytaliśmy w PIW w Białej Podlaskiej.

Radomir Bańko, powiatowy lekarz weterynarii w Białej Podlaskiej, odpowiedział: „Krew do badań w kierunku asf pobierana jest zgodnie z Decyzją Komisji z dnia 26  maja 2003r. zawierającą podręcznik  diagnostyczny dotyczący afrykańskiego pomoru świń . Która określa minimalną liczbę próbek, które mają zostać pobrane do badań w kierunku asf , która musi  pozwalać na wykrycie 10% seroczęstości lub częstości występowania wirusa przy 95% poziomie ufności w każdej podjednostce ( obiekcie) – jeśli świnie są przeznaczone do przemieszczenia do rzeźni.

W przypadku kiedy obszary były objęte rozporządzeniem PLW próby były pobierane z tzw. Intensywnego klucz, czyli w ilości  pozwalającej na wykrycie 5% seroczęstości lub częstości występowania wirusa przy 95% poziomie ufności w każdej podjednostce ( obiekcie) co oznaczało większą ilość pobieranych prób.”

Zrozumieli Państwo? Cytat wierny. To może ministerstwo będzie bardziej komunikatywne?

Proszę bardzo:

„Próbki do badań laboratoryjnych pobierane są zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 6 maja 2015 r. w sprawie środków podejmowanych w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń (Dz. U. poz. 711 z późn. zm.) oraz rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 7 stycznia 2016 r. w sprawie wprowadzenia w 2016 r. na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej „Programu mającego na celu wczesne wykrycie zakażeń wirusem wywołującym afrykański pomór świń i poszerzenie wiedzy na temat tej choroby oraz jej zwalczanie” (Dz. U. poz. 70, z późn. zm.) z uwzględnieniem instrukcji diagnostycznej określonej w decyzji Komisji Europejskiej 2003/422/WE z dnia 26 maja 2003 r. zatwierdzającej podręcznik diagnostyczny dotyczący afrykańskiego pomoru świń (Dz. Urz. UE L 143 z 11.06.2003, str. 35; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 3, t. 39, str. 59).

Próbki do badań pobierane są zgodnie z ww. przepisami, które dokładnie określają kiedy i w jakim czasie próbki powinny być pobrane.”

Zwalczanie ASF to również informacja o tym, co i dlaczego się wykonuje. Dobrze byłoby wyjaśniać rolnikom na bieżąco, co i dlaczego zrobiono w ich gospodarstwie. Jeśli rolnik dojdzie do wniosku, że lepiej nie wiedzieć – jego błąd. Ale jeśli rolnik pyta, a weterynarz odpowiada, że lepiej nie wiedzieć?...

Więcej o kosztach badań w kierunku ASF: Wykrywanie ASF tylko w tym roku kosztowało już ponad 10 mln zł