Zgodnie z artykułem 13. Ustawy o podatku rolnym, każdemu rolnikowi, będącemu płatnikiem VAT, który zainwestował w urządzenia na cele produkcyjne naturalnych źródeł energii przysługuje ulga inwestycyjna. Rolnik po zakupie i montażu m.in. instalacji fotowoltaicznej może odliczyć 25 proc. kosztów na realizację tej inwestycji od podatku rolnego.

Ulga podatkowa na inwestycje

Jeżeli dany rolnik płaci w gminie 5 tys. podatku rolnego w ciągu roku, a koszt zakupu i montażu instalacji wyniósł przykładowo 50 tys. zł, to po uwzględnieniu ulgi może odliczyć od podatku rolnego 12,5 tys. zł. Rolnik będzie zwolniony z opłacenia podatku rolnego przez okres 30 miesięcy.

O czym należy pamiętać?

Tak ulga inwestycyjna przyznawana jest dopiero po zakończeniu inwestycji. Aby ją uzyskać, należy przedstawić rachunki i faktury z realizacji inwestycji. Rolnik straci też prawo do odliczenia ulgi od podatku rolnego, jeżeli sprzeda obiekty lub urządzenia fotowolitaczine, od których została przyznana ta ulga.