Żeby zacząć rozliczanie podatku VAT na zasadach ogólnych nie należy po prostu tak postawnowić. Trzeba łącznie spełniać kilka warunków, które są obowiązkowe.

Rolnicy ryczałtowi mają prawo do wyboru rozliczania się według zasad ogólnych po spełnieniu następujących warunków:
 
1) dokonania w poprzednim roku podatkowym sprzedaży produktów rolnych o wartości przekraczającej 20 tys. zł, z wyłączeniem produktów importowanych oraz sprzedaży w ramach prowadzonej działalności handlowej,
 
2) dokonania zgłoszenia rejestracyjnego w urzędzie skarbowym,
 
3) prowadzenia przez okres co najmniej trzech kolejnych miesięcy poprzedzających miesiąc, od którego rolnik zamierza rozliczać się według zasad ogólnych, dziennej ewidencji sprzedaży.
 
4) prowadzenia po dokonaniu zgłoszenia rejestracyjnego ewidencji sprzedaży i zakupów umożliwiającej sporządzanie deklaracji dla podatku od towarów i usług.

Rolnicy, którzy wybiorą możliwość rozliczania się z podatku VAT według zasad ogólnych mogą powrócić do systemu ryczałtowego nie wcześniej niż po upływie trzech lat od daty rezygnacji z zasad ryczałtowych.

Jest to więc bardzo poważna decyzja, której nie można podjąć pochopnie. Należy rozważyć wszystkie "za" i "przeciw" przemawiające za zryczłtowaną, a ogólną zasadą zwrotu podatku VAT.