Jak czytamy w gazecie, posiadanie psów powinno stać się możliwe tylko dla właścicieli specjalnej licencji, dzięki czemu można by rozwiązać problem uporczywego szczekania - nad tym pomysłem z całym majestatem pochylą się senatorowie.

To efekt petycji wysłanej do Senatu przez osobę, która zastrzegła anonimowość - wskazano.

Do Sejmu, Senatu i innych instytucji podobne pisma może wysłać każdy, co jest efektem uchwalonej w 2014 roku ustawy o petycjach. W obu izbach parlamentu istnieją komisje rozpatrujące petycje, które wcześniej przechodzą przez cały aparat urzędniczy - podała "Rz".

Licencja na szczekanie

Dodano, że np. w Senacie obszerne opracowanie każdej petycji sporządza Biuro Analiz, Dokumentacji i Korespondencji.

"Często napływają też opinie z zewnątrz. Dlaczego tym razem aparat państwowy zajmie się pomysłem licencji dla posiadaczy psów? Bo - jak pisze w alarmującym tonie autor petycji - jest on regularnie obszczekiwany. +Szczekanie psów ma charakter impulsowy, ale nierzadko w pikach przekracza 100 dB. Są również psy wyjące. Straż miejska i policja nie ma jednolitych wytycznych, dotyczących problemu szczekających psów - napisano.