Bo że przepisy dotyczące działania izb rolniczych zmodyfikować trzeba, co do tego nikt nie ma wątpliwości. Niestety prac nad zmianami w ustawie o izbach zaniechano.

Więcej: Zmian w izbach rolniczych nie będzie

 „Przeprowadzona analiza europejskich modeli funkcjonowania samorządu rolniczego upoważnia do wniosku, że wobec przyjęcia w Polsce wskazanych rozwiązań prawnych, nikłych środków finansowych na działalność statutową, braku uprawnień władczych, pozycja izb rolniczych nie jest znacząca” – to konkluzja analizy dr hab. Moniki Król z Uniwersytetu Łódzkiego, przygotowanej na konferencję.

Podobnie ocenia sytuację w swojej ekspertyzie dr hab. Beata Jeżyńska prof. UMCS w Lublinie: „Kończąc wywody ekspertyzy, krytycznie oceniam ostrożność ustawodawcy i organów administracji rządowej i samorządowej w przyznawaniu kompetencji władczych izbom rolniczym i brak podjęcia wysiłku legislacyjnego i organizacyjnego zmierzającego do stworzenia samorządu rolniczego na miarę XXI wieku”.

- Tyle ustalimy kompetencji dla władz rolniczych, ile będą w stanie udźwignąć, bo w przeciwnym wypadku byłoby to nieuczciwe wobec izb rolniczych – zapowiada tymczasem minister Jan Krzysztof Ardanowski. Jak mówi, najpierw trzeba przeprowadzić wybory do izb, a potem z nowym zarządem zastanawiać się na zmianami w kompetencjach. Minister nie podzielił opinii o tym, że termin wyborów do izb ustalono niefortunnie. „przez szacunek do izb rolniczych” zaproponowany przez izby termin zaakceptował, „żadnego odwoływania wyborów do izb nie będzie”.

O wyborach zaplanowanych na 28 lipca czytaj:

Izby rolnicze chcą mieć więcej zadań

Wybory do izb rolniczych 28 lipca

Jak podkreślił minister, w tym roku udział w wyborach do izb będą mieli tylko ci, którzy mają ponad 1 ha, co podniesie frekwencję.

- Spodziewam się w związku z tym, że ta statystyczna norma, frekwencja, będzie większa niż w latach minionych – mówił Jan Krzysztof Ardanowski.