PARTNERZY PORTALU
 • partner portalu farmer.pl
 • partner portalu farmer.pl

Jaki „Dobrostan zwierząt” w nowej WPR?

Jaki „Dobrostan zwierząt” w nowej WPR?
fot. Wendy Corniquet z Pixabay

Działanie „Dobrostan zwierząt” w projekcie Planu Strategicznego WPR po 2022 obejmuje świnie (lochy i tuczniki), bydło (krowy i opasy), owce, kury nioski, brojlery, indyki i konie. Wśród wymogów - m.in. niestosowanie uboju rytualnego.W przedstawionym do konsultacji projekcie Planu Strategicznego WPR po 2022 roku pojawiły się znane i nowe projekty interwencji.

Więcej o projekcie:

Rolnictwo ekologiczne w nowej WPR

Działanie Dobrostan zwierząt w projekcie Planu Strategicznego WPR po 2022 obejmuje świnie (lochy i tuczniki), bydło (krowy i opasy), owce, kury nioski, brojlery, indyki i konie. Zobowiązanie podejmowane jest na okres jednego roku. Wymogi odnoszące się do danej grupy zwierząt dotyczą wszystkich zwierząt tej grupy utrzymywanych w gospodarstwie rolnym.

Jak zaznaczono, rolnik realizujący interwencję dotyczącą dobrostanu zwierząt po raz pierwszy w nowym okresie programowania zobowiązany jest do odbycia szkolenia z zakresu metod ograniczających stosowanie antybiotyków.

Dopuszcza się łączenie kilku rodzajów płatności w gospodarstwie i  równoczesną realizację interwencji Dobrostan zwierząt z interwencjami dotyczącymi zobowiązań rolno-środowiskowoklimatycznych, zobowiązań w zakresie ochrony zasobów genetycznych zwierząt i interwencji z zakresu rolnictwa ekologicznego, gdyż zobowiązania w ramach tych interwencji uzupełniają się wzajemnie, przy czym ze względu na sposób kalkulacji płatności nie zachodzi ryzyko podwójnego finansowania.

Płatność będzie roczna - określona na podstawie poniesionych kosztów i utraconych dochodów związanych z realizacją wymogów określonych dla interwencji.

Płatność dobrostanowa jest przyznawana do sztuki zwierzęcia, w przypadku:

a. loch:

− 301 zł/lochę - za zapewnienie lochom zwiększonej powierzchni bytowej w budynkach,

− 612 zł/ lochę - (dodatkowa płatność za zapewnienie lochom dostępu do wybiegu);

b. tuczników:

− 24 zł/ tucznika - za zapewnienie tucznikom zwiększonej powierzchni bytowej w budynkach,

− 33 zł/ tucznika – (dodatkowa płatność za zapewnienie tucznikom dostępu do wybiegu);

c. krów mlecznych:

− 185 zł/ krowę - za wypas krów mlecznych,

− 595 zł/ krowę - za zapewnienie krowom mlecznym zwiększonej powierzchni bytowej w budynkach;

d. krów mamek:

− 329 zł/ krowę - za zapewnienie krowom mamkom dostępu do zwiększonej powierzchni zewnętrznej;

e. owiec:

− 133 zł/ owcę - za zapewnienie owcom zwiększonej powierzchni bytowej w pomieszczeniach.

Stawki dla pozostałych gatunków są w trakcie opracowywania.

Dodatkowo płatność może być powiększona o rekompensatę kosztów transakcyjnych, w szczególności z tytułu sporządzenia planu poprawy dobrostanu zwierząt (jeśli jest wymagany).

W przypadku wariantów dotyczących dobrostanu krów mlecznych płatność będzie przyznawana z zastosowaniem poniższych progów degresywności:

• do 100 sztuk – 100%

• 101-150 sztuk – 75%

• powyżej 150 sztuk – 50%.

A oto szczegółowe wymogi dla:

1. loch:

• wszystkie lochy w gospodarstwie rolnym są indywidualnie oznakowane i zarejestrowane zgodnie z przepisami o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt;

• lochy nie są utrzymywane w systemie jarzmowym; dopuszcza się jednak utrzymywanie loch w jarzmie w okresie okołoporodowym nie dłużej jednak niż przez 8 dni;

• lochom zapewnia się zwiększoną o co najmniej 20% powierzchnię bytową w budynkach;

• posiadanie planu poprawy dobrostanu zwierząt;

• zapewnienie lochom dostępu do wybiegów: dodatkowa opcja dla gospodarstw zapewniających lochom warunki bytowe w zakresie powiększonej powierzchni bytowej w budynkach (opcja będzie uruchomiona w przypadku, kiedy obszar Polski będzie wolny od ASF).

2. tuczników:

• do płatności kwalifikują się jedynie tuczniki pochodzące od loch utrzymywanych w gospodarstwach realizujących dobrostan loch;

• tucznikom zapewnia się zwiększoną o co najmniej 20% powierzchnię bytową w budynkach;

• posiadanie planu poprawy dobrostanu zwierząt;

• zapewnienie tucznikom dostępu do wybiegów: dodatkowa opcja dla gospodarstw zapewniających tucznikom warunki bytowe w zakresie powiększonej powierzchni bytowej w budynkach (opcja będzie uruchomiona w przypadku, kiedy obszar Polski będzie wolny od ASF).

3. krów mlecznych:

a) wypas:

• krowom mlecznym zapewnienia się co najmniej 120 dni wypasu w sezonie wegetacyjnym (przez min. 6 godz. dziennie);

• prowadzenie rejestru wypasu krów mlecznych.

b) zwiększona powierzchnia w budynkach:

• krowom mlecznym utrzymywanym grupowo zapewnienia się zwiększoną o co najmniej 20% powierzchnię bytową w budynkach;

• posiadanie planu poprawy dobrostanu zwierząt.

4. krów mamek:

• krowom mamkom, cielętom, jałówkom, a także opasom do 12 m-cy użytkowanym w kierunku mięsnym zapewnienia się:

− co najmniej 140 dni wypasu w sezonie wegetacyjnym;

− dostęp (poza sezonem wegetacyjnym) do środowiska zewnętrznego o powierzchni o co najmniej 20% większej niż powierzchnia wymagana w odniesieniu do systemu otwartego utrzymywania bydła;

• posiadanie planu poprawy dobrostanu zwierząt.

5. owiec:

• wszystkim grupom technologicznym zwierząt z gatunku owca domowa zapewnienia się:

− wypas lub dostęp do wybiegu przez co najmniej 120 dni w sezonie wegetacyjnym,

− zwiększoną o co najmniej 20% powierzchnię bytową w pomieszczeniach;

• posiadanie planu poprawy dobrostanu zwierząt.

6. kur niosek:

• zakaz obcinania dziobów;

• zapewnienie utrzymania podłogowego na ściółce;

• zapewnienie zwiększonej powierzchni bytowej w kurniku – obsada nie większa niż 7 szt./m2,

• zapewnienie:

− przy gnieździe pojedynczym – nie więcej niż 5 kur/gniazdo, a przy gnieździe grupowym – nie więcej niż 96 kur/m2,

− grzędy o długości min. 0,2 m/szt.;

• posiadanie planu poprawy dobrostanu zwierząt.

7. brojlerów:

• zapewnienie zwiększonej powierzchni bytowej w kurniku - obsada nie większa niż 30 kg/m2 i jednocześnie nie większa niż 20 szt./m2;

• zapewnienie minimum 6 godzin nieprzerwanej ciemności/dobę;

• posiadanie planu poprawy dobrostanu zwierząt.

8. indyków:

• zakaz obcinania dziobów;

• zapewnienie zwiększonej powierzchni bytowej w pomieszczeniu – obsada w zależności od typu użytkowego nie większa niż 36-50 kg/m2 (w przepisach szczegółowych będą doprecyzowane wielkości dotyczące liczby sztuk w zależności od typu użytkowego – lekki/średni/ciężki);

• zapewnienie 8 godzin nieprzerwanej ciemności/dobę;

• posiadanie planu poprawy dobrostanu zwierząt.

9. opasów:

• do płatności kwalifikują się jedynie opasy z gospodarstw, które jednocześnie nie realizują interwencji dotyczącej dobrostanu krów mamek;

• utrzymywanie bez uwięzi;

• w przypadku opasów utrzymywanych w budynkach:

− zapewnienie zwiększonej o co najmniej 20% powierzchni bytowej w budynkach (względem wymaganej powierzchni),

− utrzymywanie w systemie ściołowym,

− zapewnienie wypasu lub dostępu do wybiegu przez co najmniej 110 dni w sezonie wegetacyjnym (przez min. 4 godz./dobę), a poza sezonem wegetacyjnym – dostępu do wybiegu;

• w przypadku opasów utrzymywanych w systemie otwartym:

− zapewnienie zadaszenia o powierzchni zwiększonej o co najmniej 20% względem wymaganej powierzchni bytowej dla opasów utrzymywanych w systemie wolnostanowiskowym bez wydzielonych legowisk na ściółce,

− zapewnienie ściółki pod zadaszeniem;

• posiadanie oświadczenia od kupującego zwierzę o niestosowaniu uboju rytualnego;

• posiadanie planu poprawy dobrostanu zwierząt.

10. Koni (dorosłym/młodzieży/ klaczy ze źrebięciem):

• utrzymywanie bez uwięzi;

• posiadanie planu poprawy dobrostanu zwierząt;

• zapewnienie:

a) w przypadku koni utrzymywanych w budynkach:

− boksów lub w przypadku utrzymywania wolnostanowiskowego w budynkach - powierzchni zwiększonej co najmniej o 25% względem wymaganej powierzchni,

− wypasu przez co najmniej 140 dni w sezonie wegetacyjnym (przez min. 6 godz./dobę),

− poza sezonem wegetacyjnym, dostępu do wybiegu/biegalni przez min. 2 godz./dzień

− powierzchni 70m2/szt dla koni dorosłych/ młodzieży

− powierzchni 85 m2/szt dla klaczy ze źrebięciem;

b) w przypadku koni utrzymywanych w systemie otwartym:

− powierzchni zewnętrznej zwiększonej o co najmniej 25% względem powierzchni wymaganej dla systemu otwartego,

− zadaszenia o powierzchni zwiększonej o co najmniej 25% względem wymaganej powierzchni w budynkach dla systemu utrzymania wolnostanowiskowego bez uwięzi;

− zapewnienie ściółki pod zadaszeniem.Podobał się artykuł? Podziel się!
×

WSZYSTKIE KOMENTARZE (37)

 • NIKI 2021-02-04 14:20:25
  Wybiegi dla Loch? Przecież mamy i będziemy mieli ASF! Czy oni wiedzą o czym mówią i piszą?
 • Iza 2021-01-20 23:04:28
  Dlaczego młoda jalówka podczas kolczykowania,które nakazuje Unia cierpi a kilkuletnia dziewczynka,której mama opłaciła przekucie uszu już nie.Dlaczego krowa która nie ma wybiegu i 20 m cierpi a 4 więźniów na 10 m nie?,.dlaczego wypalenie rogów u krowy trwajace 10 sekund boli a kobieta,która powiększa sobie biust przez 3 godziny nie cierpi,dlaczego krowa mamka sama odchowuje cielę a kobieta swoje dziecko oddaje do żłobka?,dlaczego krowa musi mieć wybieg i wypas a chomik w klatce w mieszkaniu człowieka nie ma dostępu do wybiegu przez 130 dni w roku,dlaczego w Unii tworzy się logo dobrostanu dla krów a ludzie takiego logo nie posiadają i komornik pozbawia ich wszystkiego,dlaczego skoro u rolnika w oborze jest tak ciasno to w bloku na 45m dla rodziny ludzi jest tak dobrze,dlaczego krowa potrzebuje 6 m w budynku a dzieci w szkole nie?,dlaczego zwierzyna leśna nie posiada planu wypasu na gruntach rolnych?,dlaczego w oborze 6o m może być 10 krow a w pociągu 60 m 100 ludzi?,dlaczego rolnik dostaje za kilogram wolowiny 6 złotych a mieszczuch kupuje w sklepie po 50 złotych za kilogram i nie pyta dlaczego jest 5 razy drożej niż rolnik dostał,dlaczego unia daje 60 % ciągnika a zakłady 20 % byka?,tylko usiąść na ławce i liczyć samoloty na niebie i ich dobową emisje spalin do atmosfery,achhhh...
 • No,No 2021-01-05 10:05:32
  W dobrostanie opasów oświadczenie od kupującego o niestosowaniu uboju rytualnego... Nie tędy to tamtędy "piątka dla zwierząt"....
 • Prośba do Redakcji 2020-12-29 23:14:56
  Prośba do Redakcji ; kto (instytucja , departament ) opracowuje normy dobrostanu dla drobiu (indyków) ? Mam dośwaidczenie w produkcji indyka bez obcinania dziobów i i znam koszty takiej produkcji : z powodu uszkodzonych skrzydeł i tuszek (korpusów) z powodu "dziobania się " ptaków. Ilość uszkodzeń była zależna od od rasy , wieku, oświetlenia , zagęszczenia i stanu zdrowia stada . Produkcja - bez obcinania dziobów - wymaga podwyższonych kwalifikacji obsługi, doboru rasy pózno dojrzewajacej , no i zwiększonej ilości leków; żadna sztuka , która zachoruje nie ma szansy na przeżycie , zostanie rozdziobana , czasem w 3 dni ale niekiedy (wśród indorów) w pół godziny.
  • Ania , Mania 2020-12-30 13:47:59
   Aniu , czy dotarł do Ciebie wpis o skutkach nieobcinania dziobów u indykow ? Dotarł ? I co Ty na to ?
 • Kinga 2020-12-26 13:05:27
  Dopłata za przyzwoite traktowanie zwierząt zamiast kary za znęcanie? Ciekawe. Może w przemocy domowej to zastosować?
  • Zdzichu 2020-12-26 19:28:14
   Wszystko ewoluuje, jaskiniowcy traktowali kobiety maczugami, później nie miały praw wyborczych, a teraz mogą swobodnie dorównywać facetom, więc masz dobry pomysł z dopłatą za poprawę warunków w domu (większa wyspa w kuchni, lepsze oświetlenie w pralni itp.). A tak na serio poznaj fakty a później komentuj.
  • Robert 2020-12-28 07:54:31
   Kinga.widocznie nie byłaś na wsi.zapraszam to pogadamy i wyjaśnię... Jeśli chcesz to stwórz gospodarstwo ok 30 ha z budynkami,garażami,maszynami i hodowla.watpie czy 5melonow ci starczy
   • Ola 2020-12-31 07:06:21
    To są olbrzymie koszta ale przecież jest wybór. A rolnikiem nie musi być każdy.
ZOBACZ WSZYSTKIE KOMENTARZE

PISZESZ DO NAS Z ADRESU IP: 54.158.251.104
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum

KONTAKT24

Widziałeś, słyszałeś coś ważnego? Byłeś świadkiem niecodziennego wydarzenia? Napisz do nas! Opublikujemy, zainterweniujemy, pokażemy całemu światu. Jesteśmy dla Was 24 h na dobę, 7 dni w tygodniu.

DODAJ PLIKI

Kliknij lub przeciągnij pliki z dysku i upuść. Max. rozmiar pliku 4 MB.

Drogi Użytkowniku!

W związku z odwiedzaniem naszych serwisów internetowych możemy przetwarzać Twój adres IP, pliki cookies i podobne dane nt. aktywności lub urządzeń użytkownika. Jeżeli dane te pozwalają zidentyfikować Twoją tożsamość, wówczas będą traktowane dodatkowo jako dane osobowe zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 (RODO).

Administratora tych danych, cele i podstawy przetwarzania oraz inne informacje wymagane przez RODO znajdziesz w Polityce Prywatności pod tym linkiem.

Jeżeli korzystasz także z innych usług dostępnych za pośrednictwem naszych serwisów, przetwarzamy też Twoje dane osobowe podane przy zakładaniu konta, rejestracji na eventy, zamawianiu prenumeraty, newslettera, alertów oraz usług online (w tym Strefy Premium, raportów, rankingów lub licencji na przedruki).

Administratorów tych danych osobowych, cele i podstawy przetwarzania oraz inne informacje wymagane przez RODO znajdziesz również w Polityce Prywatności pod tym linkiem. Dane zbierane na potrzeby różnych usług mogą być przetwarzane w różnych celach, na różnych podstawach oraz przez różnych administratorów danych.

Pamiętaj, że w związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje Ci szereg gwarancji i praw, a przede wszystkim prawo do odwołania zgody oraz prawo sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych. Prawa te będą przez nas bezwzględnie przestrzegane. Jeżeli więc nie zgadzasz się z naszą oceną niezbędności przetwarzania Twoich danych lub masz inne zastrzeżenia w tym zakresie, koniecznie zgłoś sprzeciw lub prześlij nam swoje zastrzeżenia pod adres odo@ptwp.pl. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem.

W dowolnym czasie możesz określić warunki przechowywania i dostępu do plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej.

Jeśli zgadzasz się na wykorzystanie technologii plików cookies wystarczy kliknąć poniższy przycisk „Przejdź do serwisu”.

Zarząd PTWP-ONLINE Sp. z o.o.