Jak podaje KOWR, czynsz za dzierżawy rośnie od 2 dt pszenicy w początkowych latach funkcjonowania Zasobu WRSP, przez 11,5 dt w 2015, do 7,1 dt pszenicy z 1 ha w 2018 r.  i 7,8 dt w 2019 r.

W 2020 r. średni czynsz za 1 ha gruntów wynosił 9,4 dt pszenicy, co oznacza, że nastąpił wzrost o 20,5% w stosunku do 2019 r. Ocenia się, że było to wynikiem większego udziału przetargów licytacyjnych w procesie rozdysponowania gruntów Zasobu WRSP – podaje KOWR. 

Jak się okazuje, wielkie znaczenie dla wysokości czynszu ma forma przetargu. W odróżnieniu do przetargów licytacyjnych, w trybie przetargu ofertowego czynsz jest niezmienny i ustalany na podstawie rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 1 sierpnia 2016 roku. Co do zasady przetargi ograniczone ofertowe były organizowane na wniosek rolników i organizacji rolniczych.

Najwyraźniej wniosków takich jest najwięcej w województwach śląskim (najniższe czynsze: 6,0 dt/ha) i zachodniopomorskim (6,9 dt/ha). Najwyższe czynsze w 2020 r. uzyskano w województwie łódzkim (19,8 dt/ha) i świętokrzyskim (16,4 dt/ha).

W pozostałych województwach średni czynsz to w dt/ha:

pomorskie 12,8

warmińsko-mazurskie 10,5

kujawsko-pomorskie 13,6

mazowieckie 14,0

podlaskie 8,7

lubuskie 7,2

wielkopolskie 10,3

lubelskie 8,5

dolnośląskie 8,7

opolskie 11,4

małopolskie 9,9

podkarpackie 15,2.

W 2020 r. liczba umów dzierżawy wzrosła o 1,8 tys. w stosunku do umów dzierżawy na koniec 2019 r. Według stanu na koniec 2020 r. w dzierżawie znajdowały się nieruchomości Zasobu WRSP o powierzchni 1 055,1 tys. ha, tj. o 15,8 tys. ha więcej niż wynosiła powierzchnia będąca w dzierżawie na koniec 2019 r. (1 039,3 tys. ha).

Na koniec 2020 r. liczba umów dzierżawy z osobami fizycznymi wyniosła 62,8 tys. i stanowiła 96,7% wszystkich umów dzierżawy (64,9 tys.). Osoby fizyczne z pozostającej w dzierżawie powierzchni 1 055,1 tys. ha dzierżawiły ponad 61,0% powierzchni (tj. 643,6 tys. ha).

Analiza struktury nieruchomości będących w dzierżawie na 31 grudnia 2020 r. wskazuje, że 27,4% umów „czynnych” (17,8 tys. umów – 8,5 tys. ha, tj. 0,8% powierzchni Zasobu pozostającej w dzierżawie) nadal dotyczyło nieruchomości o powierzchni do 1 ha, a 2,5% liczby wszystkich umów „czynnych” (1,6 tys. umów – 560,3 tys. ha, tj. 53,1% powierzchni aktualnych dzierżaw) dotyczyło nieruchomości 100 ha i większych.

Czytaj też:

Czynsz dzierżawny KOWR rośnie

Zgodnie z obwieszczeniem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 stycznia 2021 r. w sprawie średniej krajowej ceny skupu pszenicy w II półroczu 2020 r., średnia krajowa cena skupu pszenicy w II półroczu 2020 r. wyniosła 74,21 zł za 1 dt, natomiast w I półroczu 2020 r. wynosiła 76,56 zł za 1 dt, a w II półroczu 2019 r. -  67,20 zł za 1 dt.