Rolnik traci na niemożliwości wydzierżawienia ziemi na polowania – przekonują zwolennicy zmiany przepisów. A jakie obciążenia wiążą się z organizacją polowań?

Zanim zostanie sprzedane polowanie, którego organizacja też kosztuje, trzeba zapewnić opiekę zwierzynie, zabezpieczyć teren przed szkodami i pokryć koszt szkód – czy wystarczą na to wpływy z dzierżawy?

Polowanie na ziemi wydzierżawionej na ten cel od rolnika? Czy to może być opłacalne, jakie będzie niosło obciążenia? A jakie korzyści mają obecnie Lasy Państwowe z polowań organizowanych na ich terenie?

Zapytaliśmy, jakie korzyści Lasy Państwowe mają z tytułu polowań, jakie opłaty z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich na te cele wpłynęły w ubiegłym roku? Jakie straty ponoszą Lasy Państwowe z tytułu szkód wyrządzanych przez zwierzęta dziko żyjące? Czy ktoś to ocenia i rekompensuje?

Rzecznik prasowy Lasów Państwowych nadesłał taką odpowiedź:

„Na terenie Lasów Państwowych  znajdują się 232 obwody łowieckie, które stanowią 147 ośrodków hodowli zwierzyny (OHZ), zajmują one powierzchnię ponad 1,8 mln ha 96 proc. Zdecydowana większość obwodów łowieckich jest dzierżawionych przez koła łowieckie. Należy o nie pytać w regionalnych dyrekcjach LP. Wpływy z tytułu sprzedaży polowań w samych ośrodkach hodowli zwierzyny w 2014 roku wyniosły 16 032 811,26 zł. Koła łowieckie  płacą opłatę dzierżawną tzw. tenutę. Jeśli jest to teren LP to płacą do nadleśnictwa. Za pozostałą część obwodu, w którego skład wchodzą lasy prywatne, pola uiszczają opłatę do gminy. 4 proc. LP jako zarządcy ohz płacą  ekwiwalent. Wydatki z tytułu ekwiwalentu płaconego gminom to 702 053,30. Jako OHZ-ty nie płacimy tenuty dzierżawnej za obwody, gdyż nie jesteśmy dzierżawcami, a zarządcami obwodów łowieckich. Z racji, że OHZ LP zarządza obwodami leśnymi stąd płacenie do nadleśnictwa byłoby przekładaniem pieniędzy z jednej kieszeni do drugiej i tego się nie ujmuje.

Wg danych z ostatniego roku ogółem przychody z  gospodarki łowieckiej w OHZ LP w 2014 roku wyniosły 52 576 827,80 zł, natomiast wydatki 46 401 147,72 zł (w tym najważniejsze ponad 15 mln odszkodowania w uprawach rolnych, blisko 12 mln zagospodarowanie obwodów + dokarmianie, 11 mln organizacja polowań, odłowów i zasiedleń).”

Wyjaśniono też, że koszty ochrony lasu przed zwierzyną  (przed zgryzaniem, podtapianiem, wydeptywaniem, spałowaniem) wyniosły w 2014 r. 136 237 236,45 zł, natomiast powierzchnia szkód wyrządzonych przez zwierzęta w 2014 r. wyniosła ogółem 90 227,83 ha.